مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (80-100)

عنوان : ( شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی )

نویسندگان: اردلان فیلی , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , امیر محمد فکور ثقیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت کیفیت جامع، عوامل موفقیت، عوامل نرم

کلمات کلیدی

, مدیریت کیفیت جامع, عوامل موفقیت, عوامل نرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077743,
author = {فیلی, اردلان and پویا, علیرضا and کاظمی, مصطفی and فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی},
journal = {مهندسی و مدیریت کیفیت},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-1305},
pages = {80--100},
numpages = {20},
keywords = {مدیریت کیفیت جامع، عوامل موفقیت، عوامل نرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی
%A فیلی, اردلان
%A پویا, علیرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J مهندسی و مدیریت کیفیت
%@ 2322-1305
%D 2019

[Download]