ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , 2019-02-15

عنوان : ( مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها )

نویسندگان: حسام الدین آخوندزاده , مسعود تقی زاده , مصطفی مظاهری طهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت پژوهش در زمینه نوشیدنی از این جنبه میباشد که امروزه مصرف غذاهایی با فرآوری حداقلی و کمترین میزان مواد افزوده در طول فرآیند به دلیل توجه بیشتر به اثرات مواد افزودنی در تولیدات غذایی افزایش شاخصهای سلامت به شدت مورد توجه است. باید توجه داشت که ویژگیهای بافتی در مواد غذایی از مهمترین شاخصههای پذیرش و بازار پسندی به شمار میروند، به ویژه در نوشیدنیها رفتار جریان محصول ضمن ماهیت بخشی به محصول نهایی به عنوان مرجعی برای کیفیت محصول هم شناخته میشود. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن ارایه دسته بندی علمی با استناد به منابع معتبر، نگاه ویژهای نیز به بافت شناسی و خواص مهندسی نوشیدنیها با مرور مهمترین پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه داشته باشیم.

کلمات کلیدی

, پایداری, نوشیدنی لبنی, آبمیوهها, خواص مهندسی, تخمیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078322,
author = {آخوندزاده, حسام الدین and تقی زاده, مسعود and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {پایداری، نوشیدنی لبنی، آبمیوهها، خواص مهندسی، تخمیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها
%A آخوندزاده, حسام الدین
%A تقی زاده, مسعود
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2019

[Download]