سومین کنگره بین المللی و بیست وششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2019-09-17

عنوان : ( اصول سیستم HACCP درخط تولید دوغ ایرانی )

نویسندگان: محمد مالکی ایسک , محمد محسن زاده , بهشته کنعانی , سمانه مالکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخچهی مصرف انواع فرآوردههای تخمیری شیر به 1300 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. گروه وسیعی از این فرآوردههای تخمیری را نوشیدنیهای تخمیری شیری یا نوشیدنیهای لاکتیکی مانند کفیر، کومیس، ویلی (vili) ، آیران، لبنه و موارد دیگر تشکیل میدهند. دوغ از نوشیدنیهای لاکتیکی و سنتی ایران است، که از مقبولیت و مصرف بالا برخوردار است. مقبولیت دوغ نه فقط بهعنوان فرآوردهای با ویژگیهای حسی مطلوب، که بهعنوان یک نوشیدنی سالم و مفید است. دوغ تأمینکنندهی یک چهارم کلسیم موردنیاز روزانهی بدن و حاوی ویتامینهای گروه B بوده که در سلامت و استحکام استخوان و دندان مؤثر میباشد. اگر دوغ مرتب مصرف شود باکتریهای مفیدی ازجمله استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس موجود در آن، در دستگاه گوارش کلنی تشکیل میدهند و اثرات مفیدی بر سلامت دستگاه گوارش دارند و از رشد میکروارگانیسمهای مضر، جلوگیری خواهند کرد. توجه به کیفیت دوغ اهمیت فراوانی دارد . HACCP ابزاری برای بازرسی، نظارت و کنترل بهداشتی مواد غذایی است. ارزیابی و کنترل ویژگیهای حسی، شیمیایی، بیولوژیک و فیزیکی، استانداردها، تعیین نقاط بحرانی و درنهایت رعایت اصول HACCP بهمنظور رسیدن به یک محصول باکیفیت مناسب برای مصرف بازار داخلی و خارجی حائز اهمیت میباشد .

کلمات کلیدی

, HACCP, بهداشت مواد غذایی, فراورده های تخمیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078433,
author = {مالکی ایسک, محمد and محسن زاده, محمد and بهشته کنعانی and سمانه مالکی},
title = {اصول سیستم HACCP درخط تولید دوغ ایرانی},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی و بیست وششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {HACCP، بهداشت مواد غذایی، فراورده های تخمیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصول سیستم HACCP درخط تولید دوغ ایرانی
%A مالکی ایسک, محمد
%A محسن زاده, محمد
%A بهشته کنعانی
%A سمانه مالکی
%J سومین کنگره بین المللی و بیست وششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2019

[Download]