اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستمهای پویا )

نویسندگان: افشین شریعت , زهرا حسین نژاد , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر با توجه به اهمیت برآورده ساختن تقاضای مشتریان، موضوع زنجیره تامین از اهمیت قابل توجهی برخوردار گشته است. زنجیره تأمین خون یک سیستم پیچیده شامل پارامترهای مختلف بهم پیوسته است که باید با دقت یکپارچه شوند تا نیازهای نهایی مشتریان را بر اساس کیفیت و کمیت برآورده سازند. در این میان زنجیره تامین انتقال خون یکی از مسائل پیچیده در سراسر جهان است. این مایع حیاتی میبایست از اهدا کننده دریافت و طبق زمان و شرایط خاصی فرآیندهای لازم، بستهبندی و انتقال آن صورت گیرد تا به بدن بیمار به عنوان مصرف کننده نهایی، تزریق شود. از این رو، در این مقاله به ارائه مدلی شامل تمامی عوامل موثر در زنجیره تامین خون و ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شده است. در طراحی این مدل از دیدگاه پویا شناسی سیستمها استفاده شده است. علاوه بر ارائه مدل، اثر شلاق چرمی در این زنجیره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اجراء مدل، نشان از وجود این اثر را میدهند. در نهایت پیشنهاداتی جهت جلوگیری از این اثر نامطلوب در زنجیره تامین خون ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, زنجیره تامین خون؛ اثر شلاق چرمی, پویایی سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078549,
author = {شریعت, افشین and حسین نژاد, زهرا and پویا, علیرضا},
title = {بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستمهای پویا},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {زنجیره تامین خون؛ اثر شلاق چرمی، پویایی سیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستمهای پویا
%A شریعت, افشین
%A حسین نژاد, زهرا
%A پویا, علیرضا
%J اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
%D 2019

[Download]