همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی , 2019-12-18

Title : ( احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان )

Authors: fahime ashrafi , Ava Heiari , Mohammad Farzam , Alireza Karimi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فلزات سنگین به وجود آمده از واحد های تولید کننده از جمله مهمترین آلایندههای محیط زیست میباشند. دفن کردن و سوزاندن آنها اثرات خطرناکی بر محیط زیست و سلامت انسان میگذارد. توسعه سریع تکنولوژیهای جدید، همراه با یکسری مشکلات محیطی از جمله آلودگی خاک، آب و هوا است. آلوده شدن خاک بهوسیله فلزات سنگین ساختار و تنوع زیستی خاک را بهم میزند. استفاده از گیاهان برای پالایش خاکهای آلوده به فلزات سنگین راهکاری اقتصادی ،ارزان وموثر می باشد. گیاه پالایی از روشهای نوین در پاکسازی خاک از فلزات سنگین میباشد. گیاه پالایی از جمله روشهای پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در اندام هوایی گیاهان، خروج این عناصر از خاکهای آلوده را امکان پذیر میکند. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت حذف فلزات سنگین در خاک توسط گیاهان است.

Keywords

, فلزات سنگین, آلودگی, گیاه پالایی, محیط زیست پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078775,
author = {Ashrafi, Fahime and Heiari, Ava and Farzam, Mohammad and Karimi, Alireza},
title = {احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان},
booktitle = {همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی},
year = {2019},
location = {اهواز, IRAN},
keywords = {فلزات سنگین، آلودگی، گیاه پالایی، محیط زیست پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان
%A Ashrafi, Fahime
%A Heiari, Ava
%A Farzam, Mohammad
%A Karimi, Alireza
%J همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
%D 2019

[Download]