اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران , 2018-09-11

عنوان : ( ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی )

نویسندگان: سارا نخعی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتقاد همگانی به اهمیت اختصاص منابع برای آموزش و توسعه شایستگی ها ضرورت توجه به آن را فراوان کرده است. درواقع توسعه شایستگی یک عامل کلیدی در حمایت از نوآوری ، بهره مندی و کارایی است. دنیای ما پیچیده تر از همیشه است و مدیران باید توانمندی وصلاحیت روبه رو شدن با چالشها را داشته باشند. توسعه شایستگیهای مدیریتی از جمله: ارتباط موثر، حل مساله، تصمیم گیریهای اخلاقی و تنظیم اهداف میتواند به مدیران کمک کند تا در حال حرکت در دوران مدیریت خود و حل مشکلات پیشرو و جهان آینده باشند. سازمانهای آموزشی زمینه مهم پیشرفت و توسعه در یک کشور را فراهم میکنند. در واحد کوچکتر آن مدرسه و در قلب آن مدیر قرار دارد. انتصاب به جا و شایسته ی مدیر آموزشگاهی با رویکردشایستگی مسیر رسیدن به موفقیت را کوتاه تر میکند. در این پژوهش باشیوه مروری ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی روشن میشود.

کلمات کلیدی

, شایستگی, توسعه شایستگی, مدیران آموزشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079093,
author = {نخعی, سارا and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شایستگی، توسعه شایستگی، مدیران آموزشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی
%A نخعی, سارا
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
%D 2018

[Download]