سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02

عنوان : ( نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی )

نویسندگان: محدثه گل حسنی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در نتیجه افزایش درجه پیچیدگی ها و توسعه روزافزون تخصص ها، آموزش های سنتی به سبب هزینه بر، زمان بر و تجویزی بودن، کم کردن خلاقیت و تمرکز غلط بر آموزش به جای نتایج کسب وکار و تولید برنامه های پیش و پا افتاده، مورد انتقاد قرار گرفته اند و رشد صنعت آموزش، افزایش تعداد ارایه دهندگان و پیشرفت های سریع در فناوری موجب ایجاد شیوه های آموزشی در حال رشد شده است؛ آن گونه که افزایش اثربخشی آموزش ها نیازمند کاربرد شیوه های نوین است و آموزش اثربخش آموزشی است که شیوه های آموزش حین کار را با آموزش های خارج از محیط کار ترکیب می کند، چرا که آموزش های حین کار همانند آموزش های خارج از محیط کاربسته به اهداف برنامه های آموزشی می تواند در آموزش و بهسازی کارکنان نقش موثری داشته باشد. با این وجود اهمیت آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی همواره موضوع بسیاری از بحث ها بوده و اندیشه ی تکمیل کنندگی آن ها مسیله ای همیشگی برای بیشتر اشکال آموزش و بهسازی بوده است. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آموزش های حین کار و خارج از محیط کار، مزایا، محدودیت ها و چگونگی نقش تکامل گری آن ها می پردازد.

کلمات کلیدی

, آموزش حین کار, آموزش خارج از محیط کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079095,
author = {گل حسنی, محدثه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی},
year = {2017},
location = {شادگان, ايران},
keywords = {آموزش حین کار، آموزش خارج از محیط کار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی
%A گل حسنی, محدثه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
%D 2017

[Download]