دانشنامه جهان اسلام, دوره (18), شماره (18), سال (2014-3) , صفحات (678-679)

عنوان : ( دیواندره )

نویسندگان: مرتضی دانشیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیواندرّه، شهر و شهرستانی در استان کردستان.

کلمات کلیدی

, کردستان, کرد, دیواندره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079408,
author = {دانشیار, مرتضی},
title = {دیواندره},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2014},
volume = {18},
number = {18},
month = {March},
issn = {0000-0003},
pages = {678--679},
numpages = {1},
keywords = {کردستان، کرد، دیواندره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیواندره
%A دانشیار, مرتضی
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2014

[Download]