چهارمین کنفرانس منطقه‌ای تغییراقلیم , 2010-12-21

عنوان : ( بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو) )

نویسندگان: فرشته مدرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون اغلب مطالعات انجام شده در زمینه رخداد تغییراقلیم، به صورت ایستگاهی (نقطه‌ای) بوده‌اند و از دیدگاه پیوسته (منطقه‌ای) کمتر به این موضوع پرداخته شده‌ است. در این تحقیق، با بهره‌گیری توام از روش‌های آماری و هیدرولوژیکی، پدیده تغییراقلیم به صورت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته ‌است. بدین منظور، حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شده است. برای انجام این تحقیق، ابتدا روند موجود در آمار 30 ساله بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر ایستگاه‌های هواشناسی این حوضه در فواصل سال‌های آبی 57-1356 تا 86-1385 در مقیاس فصلی و سالانه بوسیله آزمون تعیین روند من- کندال محاسبه شده و سپس با بکارگیری روش‌های هیدرولوژیکی و تعیین محدوده تحت تأثیر هر ایستگاه، نواحی مختلف حوضه از لحاظ وقوع پدیده تغییراقلیم مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که به طور شاخص در نواحی شمال‌شرقی حوضه در محل قرارگیری سرچشمه‌های رودخانه گرگانرود، بارش در تمامی فصول و در شرایط سالانه از روند صعودی برخوردار است. بنابراین، احتمال وقوع سیل در آینده در این حوضه وجود خواهد داشت. همچنین، رخداد تغییراقلیم در اکثر نواحی این حوضه، در قالب وجود روند صعودی در دمای حداقل و حداکثر در فصول تابستان و زمستان نمایان می‌باشد..

کلمات کلیدی

, بررسی منطقه‌ای, تغییر اقلیم, روند, گرگانرود- قره‌سو, من-کندال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080545,
author = {مدرسی, فرشته},
title = {بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس منطقه‌ای تغییراقلیم},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی منطقه‌ای، تغییر اقلیم، روند، گرگانرود- قره‌سو، من-کندال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو)
%A مدرسی, فرشته
%J چهارمین کنفرانس منطقه‌ای تغییراقلیم
%D 2010

[Download]