سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران , 2019-09-17

عنوان : ( برآورد زمان پیش هشدار سیلاب‌های زنجان‌رود )

نویسندگان: انیس حسنی , فرشته مدرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیل از جمله حوادث طبیعی است که سالانه خسارت های مالی و جانی بسیاری به مردم و جامعه وارد می کند. شناخت هرچه بیشتر از این پدیده و تحلیل مدل های بارش-رواناب منجر به پیش بینی این پدیده می شود. امروزه استفاده از روش های غیرسازه ای در کنار روش های سازه ای راهکاری مفید جهت هدایت و کنترل سیلاب و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از آن است. از جمله مهم ترین روش های غیرسازه ای می توان به سیستم های هشدار سیل اشاره کرد. در این راستا حوضه آبریز رودخانه زنجان رود که قسمتی از حوضه بزرگ دریای مازندران است برای اجرای مدل رواناب و اجرای سیستم هشدار سیل انتخاب شد. در این مقاله جهت مدلسازی از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد و روش های SCS و Initial and constant به ترتیب جهت تبدیل بارش به رواناب و محاسبه تلفات برای تمامی زیر حوضه ها استفاده شد. همچنین جهت روندیابی جریان آبراهه ها از روش ماسکینگام برای تمامی آبراهه ها استفاده شد. در این تحقیق، برای زیرحوضه های مطالعاتی زمان پیش هشدار سیل محاسبه شد. نتایج نشان داد که که لزوما نحوه مشارکت زیرحوضه ها در شکل گیری سیلاب مربوط به دبی اوج آن ها نبوده و حوضه ها با دبی اوج بیشتر ضرورتا تاثیری در سیلاب خروجی ندارند. و عواملی نظیر روندیابی آبراهه ها و موقعیت مکانی زیر حوضه ها، همچنین جنس خاک زیرحوضه ها اولویت بندی سیل خیزی حوضه ها را تحت تاثیر قرار می-دهد.

کلمات کلیدی

, زمان پیش هشدار, زنجان رود, سیلاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080553,
author = {انیس حسنی and مدرسی, فرشته},
title = {برآورد زمان پیش هشدار سیلاب‌های زنجان‌رود},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زمان پیش هشدار، زنجان رود، سیلاب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد زمان پیش هشدار سیلاب‌های زنجان‌رود
%A انیس حسنی
%A مدرسی, فرشته
%J سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
%D 2019

[Download]