ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2020) , 2020-09-09

عنوان : ( تحلیل سرمایه گذاری روی یک محصول شیمیایی با استفاده از اختیار معامله واقعی )

نویسندگان: حسین نقابی , مهدی شفیعی قاسمی , علیرضا ظفرواحدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور سنتی معمولا مدیران در تحلیل سرمایه گذاری از روشهای کلاسیک مانند ارزش خالص فعلی، استفاده میکنند. در این روش ها از مقادیر قطعی و مشخص برای تخمین هزینه های پروژه استفاده میشود. این در حالیست که با استفاده از عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی معمولا این فرض چندان صحیح به نظر نمی رسد. یکی از روش های سازگار با این نوع عدم قطعیت، استفاده از تکنیک اختیار معامله حقیقی است که دارای انعطاف پذیری بالایی می باشد. این روش با بکارگیری تکنیک هایی امکان استفاده از گزینه هایی را پیش روی مدیران قرار می دهد. در این مقاله سرمایه گذاری روی یک محصول شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. این سرمایه گذاری شامل سه مرحله کلی می باشد. نوع اختیار معامله حقیقی بررسی شده در این پروژه، بیشتر گسترش پروژه (در صورت موفقیت) می باشد که معادل با اختیار معامله خرید آمریکایی است. در نهایت جزئیات محاسبه قیمت این اختیار معامله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

اختیار معامله حقیقی؛ تحلیل سرمایهگذاری؛ اختیار خرید آمریکایی؛ محصول شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081369,
author = {نقابی, حسین and مهدی شفیعی قاسمی and ظفرواحدیان, علیرضا},
title = {تحلیل سرمایه گذاری روی یک محصول شیمیایی با استفاده از اختیار معامله واقعی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2020)},
year = {2020},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {اختیار معامله حقیقی؛ تحلیل سرمایهگذاری؛ اختیار خرید آمریکایی؛ محصول شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سرمایه گذاری روی یک محصول شیمیایی با استفاده از اختیار معامله واقعی
%A نقابی, حسین
%A مهدی شفیعی قاسمی
%A ظفرواحدیان, علیرضا
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2020)
%D 2020

[Download]