چهارمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2020) , 2020-09-16

عنوان : ( سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محو ر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق )

نویسندگان: سمیه جعفری هرستانی , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شبکه های کامپیوتری، سیستم های تشخیص نفوذ، ابزاری مفید برای نظارت بر فرآیندهای شبکه و اعلام تهدیدهای احتمالی بوده و معرفی یک سیستم با دقت و صحت بالا برای تشخیص نفوذ از غیر نفوذ، امری حیاتی برای شبکه محسوب میشود . اما چارچوب کلی تمام راه حلهای پیشنهادی برای حل مسئله تشخیص نفوذ، استفاده از طبقهبندی متن است و امروزه شبکه های عصبی عمیق، از برترین طبقه بندها به شمار می آیند. بر این اساس، راهکار پیشنهادی این پژوهش، ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ، در شبکه های نرم افزار محور، با استفاده از شبکه های عصبی عمیق می باشد. شبکه عصبی عمیق طراحی شده، مدلی با چیدمان 12 لایه بوده و روی د و مجموعهداده جمع آوری شده از شبکه های نرم افزار محور، به نام های NSL-KDD و KDD99 به کار گرفته شده است. لازم به ذکر است، که چیدمان لایه ای منحصر به فرد مدل پیشنهادی برای هر د و مجموعهداده تغییر نکرده، که این از نقاط قوت مدل به شمار می رود. اما برای ارزیابی راهکار پیشنهادی، 6 مدل شبکه عصبی دیگر طراحی و مقادیر معیارهای ارزیابی از جمله صحت، دقت، فراخوانی، معیار F و تابع زیان، در هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین همه معیارها با مقاله وینیاکومار 2019 ، بهترین مقاله این حوزه، مقایسه شده و برتری راهکار پیشنهادی و بهبود همه نتایج نشان داده شده است. برای پیاده سازی راهکار پیشنهاد ی نیز، از بسته یادگیری عمیق تنسور فلو 1 ، کراس و زبان برنامه نویسی پایتون 3 ، روی ابزار گوگل کولب بهره گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم تشخیص نفوذ, شبکه عصبی عمیق, شبکه نرم افزار محور, یادگیری عمیق, تشخیص ناهنجاری .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081464,
author = {جعفری هرستانی, سمیه and حسینی سنو, سیدامین},
title = {سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محو ر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2020)},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم تشخیص نفوذ، شبکه عصبی عمیق، شبکه نرم افزار محور، یادگیری عمیق، تشخیص ناهنجاری .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محو ر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
%A جعفری هرستانی, سمیه
%A حسینی سنو, سیدامین
%J چهارمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2020)
%D 2020

[Download]