دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27

عنوان : ( افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء )

نویسندگان: علی نبی زاده , مجتبی مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ورود تفکر ناب به صنعت ساخت و با توجه به همخوانی مزایای خودکارسازی با اهداف آن؛ نیاز به انجام پژوهش های گسترده در زمینه ارتقای خودکارسازی مسائل مربوط به ساخت و ساز ناب شکل گرفته است. در این پژوهش پس از معرفی اتلاف های موجود در فرآیند های ساخت و ساز، با استفاده از تکنیک های بینایی کامپیوتر به بازرسی و تحلیل اتلاف های جریان محصولی پرداخته شده است. به بیان دیگر، با کمک شناسایی و ردیابی خودکار افراد حاضر در فیلم های تهیه شده از محیط فعالیت کارگران، فضاهای بی استفاده و مصالح دست نخورده؛ شناسایی شده اند. در پایان روش ارائه شده مورد ارزشیابی قرار گرفته و نتایج قابل قبولی بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, اتلاف, بینایی کامپیوتر, خودکارسازی, ردیابی اشیاء, ساخت و ساز ناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081551,
author = {نبی زاده, علی and مغربی, مجتبی},
title = {افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اتلاف; بینایی کامپیوتر; خودکارسازی; ردیابی اشیاء; ساخت و ساز ناب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء
%A نبی زاده, علی
%A مغربی, مجتبی
%J دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2020

[Download]