ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2020-09-09

عنوان : ( طراحی یک شبکه زنجیره‏ تامین با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و میزان انتشار کربن )

نویسندگان: امیررضا ناجی عطار , فرزاد دهقانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081732,
author = {ناجی عطار, امیررضا and دهقانیان, فرزاد},
title = {طراحی یک شبکه زنجیره‏ تامین با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و میزان انتشار کربن},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2020},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک شبکه زنجیره‏ تامین با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و میزان انتشار کربن
%A ناجی عطار, امیررضا
%A دهقانیان, فرزاد
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2020

[Download]