سمپوزیوم فولا 98 , 2020-09-27

عنوان : ( بررسی ریزساختاری و سختی سنجی فولاد مافوق کربنی و پرکروم تحت عملیات حرارتی گرافیت زایی )

نویسندگان: نجمه سادات حسینی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرافیت زایی در فولادها مبحثی است که در چندین دهه گذشته به شکل مقطعی مورد بررسی قرار گرفته است. تشکیل گرافیت در فولادها باعث تسهیل ماشینکاری و افزایش قابلیت کار سردپذیری می گردد. کاهش وزن قطعات و ویژگی های منحصر به فرد زیست محیطی این فولادها به عنوان جایگزینی ارزشمند برای فولادهای حاوی سرب مورد توجه محققین میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی فرایند گرافیت زایی در دو زمینه ساختاری متفاوت طی چند عملیات حرارتی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, گرافیت زایی, فولاد مافوق کربنی D3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082186,
author = {حسینی, نجمه سادات and کیانی رشید, علیرضا},
title = {بررسی ریزساختاری و سختی سنجی فولاد مافوق کربنی و پرکروم تحت عملیات حرارتی گرافیت زایی},
booktitle = {سمپوزیوم فولا 98},
year = {2020},
location = {کیش, ايران},
keywords = {گرافیت زایی، فولاد مافوق کربنی D3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختاری و سختی سنجی فولاد مافوق کربنی و پرکروم تحت عملیات حرارتی گرافیت زایی
%A حسینی, نجمه سادات
%A کیانی رشید, علیرضا
%J سمپوزیوم فولا 98
%D 2020

[Download]