دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2020-11-05

Title : ( identifying and prioritizing factors influencing the startups of sport science students in iran using analytical networkprocess )

Authors: Zahra Sadat Mirzazadeh , Mohammad Keshtidar , adel rahmanpour ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082574,
author = {Mirzazadeh, Zahra Sadat and Keshtidar, Mohammad and Rahmanpour, Adel},
title = {identifying and prioritizing factors influencing the startups of sport science students in iran using analytical networkprocess},
booktitle = {دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی},
year = {2020},
location = {تهران, IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T identifying and prioritizing factors influencing the startups of sport science students in iran using analytical networkprocess
%A Mirzazadeh, Zahra Sadat
%A Keshtidar, Mohammad
%A Rahmanpour, Adel
%J دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
%D 2020

[Download]