بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Keshtidar


موارد یافت شده: 219

1 - تدوین راهبرد های رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای در تیم پدیده شهرخودرو مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات (چکیده)
2 - Identifying the Promoting and Inhibiting Factors in the Development of Womens Professional Basketball in Khorasan Razavi (چکیده)
3 - طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی (چکیده)
4 - طراحی مدل ساختاری نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره‌وری سازمان‌های ورزشی (چکیده)
5 - مدلسازی کمی عوامل مؤثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران (چکیده)
6 - ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد (چکیده)
7 - تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران (چکیده)
8 - بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی (چکیده)
9 - ارائه مدل برندسازی شخصی بانوان ورزشکار نخبه ایرانی (چکیده)
10 - ارائه الگوی عوامل موثر بر استفاده از ورزشکاران حرفه ای به عنوان سفیر برند (چکیده)
11 - ارائه و اعتبارسنی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان (چکیده)
12 - Emerging business model canvas in sport article (چکیده)
13 - Investigating the effect of emotional persuasion on intention motivation and change in attitudes toward entrepreneurship of sports students (چکیده)
14 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد نگاری: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
15 - تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران (چکیده)
16 - شناسایی عوامل موثر بر طراحی نوآورانه پوسترهای ورزشی (چکیده)
17 - مدلسازی عوامل نهادی موثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد تفسیری ـ ساختاری (ISM) (چکیده)
18 - تعیین عوامل مؤثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (چکیده)
19 - طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانههای اجتماعی (چکیده)
20 - پیش بینی میزان بهره وری هیئت های ورزشی از طریق مدیریت کیفیت جامع (TQM) (چکیده)
21 - طراحی و تدوین برنامه راهبردی هیت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای توسعه (چکیده)
22 - SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte< (چکیده)
23 - بررسی تاثیر نگرش و انگیزه کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی (چکیده)
24 - Identifying and Leveling the Effective Factors on the Development of Heritage Sports Tourism Based on Interpretive Structural Modeling Approach (ISM) (چکیده)
25 - Adoption of Entrepreneurial Behaviours in Sports Tourism in Developing Countries (چکیده)
26 - طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایران (چکیده)
27 - شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان در رویدادهای ورزشی (چکیده)
28 - بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برموفقیت در جذب مخاطبین ورزشی از طریق مدل اسپرت (چکیده)
29 - تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی (چکیده)
30 - تدوین نظام نامه اجرایی توسعه ورزش های همگانی و تفریحات سالم، بازی های بومی -محلی و ورزش های باستانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (چکیده)
31 - بررسی میزان رضایت مدیران از ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (چکیده)
32 - بررسی روند رشد و توسعه عملکرد ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (چکیده)
33 - بررسی میزان ناهنجاری های کلیدی ستون فقرات دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی بیرجند (چکیده)
34 - برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ورزش والیبال استان خراسان جنوبی بارویکرد پشتیبانی نرم (چکیده)
35 - مقایسه ویژگی های روانشناختی، جسمانی-حرکتی، آنتروپومتریکی و مهارتی ورزشکاران زن موفق، نیمه موفق و مبتدی رشته والیبال (چکیده)
36 - ارزیابی عملکرد ورزش دانشگاه هابه شیوه جایزه کیفیت (چکیده)
37 - رابطه هوش جسمانی و مدیریت زمان با استرس شغبی معلمان تربیت بدنی شهرستان های کاشمر و بردسکن (چکیده)
38 - مقایسه عوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی (چکیده)
39 - ارزیابی میزان به کارگیری رفتارهای مدیریت ریسک در روسا و دبیران هیات های ورزشی استان خراسان جنوبی (چکیده)
40 - مطالعه تحلیل وضع موجود امکانات و تجهیزات والیبال در استان های کشور (چکیده)
41 - مقایسه میزان خودپنداره دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
42 - بررسی موانع موثر بر خلاقیت کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
43 - رابطه بین ابعاد ششگانه تندرستی و خودکارآمدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی (چکیده)
44 - تاثیر اضافه وزن بر عملکرد ریوی زنان (چکیده)
45 - ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان مطالعه موردی: داداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
46 - بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان مشهد (چکیده)
47 - بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد (چکیده)
48 - بررسی تأثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیمهای فوتبال (چکیده)
49 - رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (چکیده)
50 - تحلیل اکتشافی پیاده سازی هوش تجاری در وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسلامی (چکیده)
51 - The effect of physical education teachers conditioning programs on creating satisfaction and team cohesion among female student in the volleyball teams of Birjands high schools (چکیده)
52 - comoaring academic stress and subjective well-being among female student: the role of intramural (چکیده)
53 - comparison of influence of conference of aerobic and hip-hop training method on psychological well-being of mail student (چکیده)
54 - تاثیر ورزش صبحگاهی بر روی شادی زنان سالمند (چکیده)
55 - تاثیر تمرینات هیپ هاپ بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار (چکیده)
56 - مطالعه تطبیقی فدراسیون های پیشرفته ورزش سه گانه با ایران (چکیده)
57 - مطالعه تطبیقی ورزش و تربیت بدنی در کلان شهرها (چکیده)
58 - رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه مشهد (چکیده)
59 - تاثیر تمرین پیلاتس بر هایپرلوردوز کمری دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال بیرجند (چکیده)
60 - A prediction model for valuing in the premier gootball league of iran (چکیده)
61 - \\\"DESCRIPTION OF EVALUATION INDEXES FOR PERFORMANCE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS (چکیده)
62 - رابطه هوش فرهنگی و مهارت های ارتباطی با تعارض سازمانی در کارکنان هیئت های ورزشی استان خراسان جنوبی (چکیده)
63 - بررسی نقش عوامل فردی بر مشارکت ورزشی بانوان شاغل استان خراسان جنوبی (چکیده)
64 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد مطالعه: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
65 - بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
66 - \\\"بررسی عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی و تصمیمگیری ورود مشتریان خدمات ورزشی به شبکه فروش )مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی(\\\" (چکیده)
67 - بررسی تاثیر صحه گذاری ورزشکاران معروف بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی (چکیده)
68 - نقش نیازهای پایه ای روان شناختی در بهزیستی ذهنی و جسمانی دانشجویان تربیت بدنی (چکیده)
69 - Performance evaluation of growth and development of physical education and extracurricular departments (چکیده)
70 - Assessment of the relationship between loneliness and social well-being in athlete female students (چکیده)
71 - The relationship between organizational culture and resistance to change physical education office staff (چکیده)
72 - تاثیر واحدهای تربیت بدنی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند (چکیده)
73 - the relationship between cultural intelligence and transformational leadership style and demographic states of Iranian sports students community managers (چکیده)
74 - Aerobic and Jogging training methods: new finding about psychological well-being in students (چکیده)
75 - The study of relationship between six dimensions of wellness and exercise self-efficacy among Physical Education College students (چکیده)
76 - بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (چکیده)
77 - مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار (چکیده)
78 - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (چکیده)
79 - بررسی وضعیت دلبستگی شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
80 - تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد SWOT (چکیده)
81 - بررسی وضعیت انگیزه شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
82 - ارتباط بین نیازهای پایه ای روان شناختی با سرزندگی ذهنی و رضایتمندی از زندگی در معلولین جسمی (چکیده)
83 - عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی (چکیده)
84 - راهکارهای توسعه زیر ساخت های ورزش های همگانی - تفریحی در ایران بر اساس مدل SWOT (چکیده)
85 - Modeling the Institutional Factors Affecting the Exploitation of Entrepreneurial Opportunities in the Sports Tourism Industry, using an Interpretive-Structural Approach (چکیده)
86 - آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی : پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبدة هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خود-مختاری (چکیده)
87 - مقایسه میزان به کارگیری چرخه بهره وری از زمان و تمایل به برنامه ریزی در بین مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان (چکیده)
88 - مقایسه مهارت های روانی اعتماد به نفس بیشتر و تفسیر اضطراب رقابتی در میان ورزشکاران مهارت های باز و بسته (چکیده)
89 - ارتباط بین میزان به کارگیری رفتارهای مدیریت ریسک و سبک های رهبری در روسا و دبیران هیات های ورزشی استان خراسان جنوبی (چکیده)
90 - طراحی مدل نظارت و ارزیابی تربیت بدنی و ورزش فوق برنامه دانشگاه ها (چکیده)
91 - بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی (چکیده)
92 - مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی (چکیده)
93 - تأثیر برنامه های آماده سازی معلمان ورزش در ایجاد رضایت و انسجام تیمی دانش آموزان دختر تیم های والیبال مقطع متوسطة شهر بیرجند (چکیده)
94 - عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تهیزات بدنسازی تولید ایران (چکیده)
95 - شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری ISM) (چکیده)
96 - مدل سازی ساختاری - تفسیری شاخص های بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان (چکیده)
97 - شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصادی مشاغل اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید 19 (چکیده)
98 - نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال (چکیده)
99 - بررسی رابطه سلامت وضعی با اهداف اجتماعی، شایستگی درک شده و جو انگیزشی در کلاس های تربیت بدنی (چکیده)
100 - سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین (چکیده)
101 - پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ (چکیده)
102 - تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارا (چکیده)
103 - اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی (چکیده)
104 - به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشور (چکیده)
105 - روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی (چکیده)
106 - شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی (چکیده)
107 - رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
108 - ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (چکیده)
109 - تأثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیینگری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی2 (چکیده)
110 - ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود- مختاری (چکیده)
111 - کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
112 - بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎ (چکیده)
113 - ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهر (چکیده)
114 - مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (چکیده)
115 - رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی (چکیده)
116 - تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکار (چکیده)
117 - مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریک، بیوانرژیک و روانی والیبالیست‌های زن موفق، نیمه‌موفق و مبتدی استان خراسان جنوبی. (چکیده)
118 - رابطه بین ترکیب بدن و توزیع چربی مرکزی با عملکرد ریوی ایستا و پویا در زنان (چکیده)
119 - رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت‎ (چکیده)
120 - مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان پسر (چکیده)
121 - پیش‌بینی اثربخشی تیمی ورزشکاران رشته‌های ورزشی فوتبال و فوتسال بر اساس آیین‌های خرافه‌پرستی (چکیده)
122 - مطالعه تحلیلی آسیب های زمینه ای ساختاری در عدم توه به شایستگی منابع انسانی در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های دولتی (چکیده)
123 - Designing a Brand Model for the City of Mashhad: Reference to Sports Functionality (چکیده)
124 - Development of a strategic plan for the sport of futsal in Iraq (چکیده)
125 - آثار روانشناختی مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی (چکیده)
126 - شناسایی عوام ل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران (چکیده)
127 - the role of social media marketing activities on the intention of customers to buy sports goods through brand equity( case study: Majid brand) (چکیده)
128 - Identify important factors in the design of sports product packaging from the perspective of experts (چکیده)
129 - The role of internet marketing on the customers decision to buy Iranian sports goods( case study: clothing and footwear) (چکیده)
130 - Heritage sports tourism: Identification and leveling of factors affecting the development of heritage sports tourism in Iran (چکیده)
131 - طراحی مدل ساختاری نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره وری سازمان های ورزشی (چکیده)
132 - شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
133 - the relationship between competitive Advantage and strategic thinking in schools of physical Education in Iran (چکیده)
134 - مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران (چکیده)
135 - طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران (چکیده)
136 - تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد) (چکیده)
137 - Examining the Effective Factors on the fans and spectators attendance in the Iranian Handball Premier League (چکیده)
138 - INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL VIABILITY OF PROFESSIONAL SPORTS LEAGUES - A STUDY OF IRANIAN HANDBALL PREMIER LEAGUE (چکیده)
139 - شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) (چکیده)
140 - شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ‌های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
141 - Effective Factors on the Productivity of Human Capital via an Interpretive Structural Modeling (Case Study: General Office of Sports and Youth in Khorasan Razavi) (چکیده)
142 - Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciences (چکیده)
143 - تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران (چکیده)
144 - شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا (چکیده)
145 - فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
146 - تدوین راهبرد های رقابت پذیری و توسعه ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات (چکیده)
147 - عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر به‌کارگیری ابعاد روان‌شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش (چکیده)
148 - مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q) (چکیده)
149 - Designing a personal brand model for teacher pshysical education in Iran (چکیده)
150 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا (چکیده)
151 - مدلسازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها (موردنگاری: استان خراسان رضوی) (چکیده)
152 - GETTING BACK TO THE EVENT: COVID-19, ATTENDANCE AND PERCEIVED IMPORTANCE OF PROTECTIVE MEASURES (چکیده)
153 - بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌‌ مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی (چکیده)
154 - طراحی مدل عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها (چکیده)
155 - The influences of personality and knowledge on safety-related behaviour among climbers (چکیده)
156 - بررسی عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی و تصمیمگیری ورود مشتریان خدمات ورزشی به شبکه فروش )مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی( (چکیده)
157 - Effects of neuro-linguistic programming course on job stress, positive organizational behavior and job motivation in physical education teachers (چکیده)
158 - Scenario Planning of the Future of Sports Tourism Industry in Mashhad (چکیده)
159 - Design of an Analytical Model for Iranian Taekwondo Elites’ Awareness of the Components of a Personal Brand Image (چکیده)
160 - توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) (چکیده)
161 - Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study (چکیده)
162 - مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایران (چکیده)
163 - identifying and prioritizing factors influencing the startups of sport science students in iran using analytical networkprocess (چکیده)
164 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (چکیده)
165 - طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران (چکیده)
166 - تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا (چکیده)
167 - شناسایی شاخصهای اثرگذار در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال (چکیده)
168 - The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iran (چکیده)
169 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور (نظریه زمینه ای) (چکیده)
170 - تحلیل انتظارات و نگرش های حاکم بر برند شخصی خادمیاران ورزشی آستان قدس رضوی و ارائه مدل مناسب (چکیده)
171 - Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches (چکیده)
172 - Explaining the Conceptual Model of Factors Affecting the Brand Identity of Handball (چکیده)
173 - تحلیل مدل ارتباطی هویت، اصالت، عشق و قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی دانشجویان (چکیده)
174 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
175 - ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
176 - شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی (چکیده)
177 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (چکیده)
178 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) (چکیده)
179 - بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
180 - طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری تفسیری (چکیده)
181 - تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای (چکیده)
182 - A COMPARATIVE STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE INSTITUTIONALIZATION OF SPORTS AMONG STUDENTS: A CASE STUDY OF MASHHAD FARHANGIAN UNIVERSITY (چکیده)
183 - مقایسه وضعیت تاب آوری سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار (چکیده)
184 - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (چکیده)
185 - ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان: مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی (چکیده)
186 - رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (چکیده)
187 - بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند وفاداری برند طرفداران تیم های فوتبال (چکیده)
188 - بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان (چکیده)
189 - ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد( (چکیده)
190 - تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضوی (چکیده)
191 - The Impact of Sport Financial Sponsorship on Brand Equity and Performance: Structural Equation Modeling (SEM) Approach (چکیده)
192 - مطالعه تحلیلی آسیب های زمینه ای ساختاری در عدم توجه به شایستگی منابع انسانی در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های دولتی (چکیده)
193 - پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان بر اساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریه خود-تعیین‌گری (چکیده)
194 - بررسی نقش عوامل فردی و فنآوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
195 - بررسی وضعیت انگیزه شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
196 - بررسی وضعیت دلبستگی شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
197 - تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد SWOT (چکیده)
198 - A prediction model for valuing players in the Premier football league of Iran; International sports studies (چکیده)
199 - Structural Model of the Role of Brand Trust on Brand Identity through the Mediating Role of Brand Love among Fans of Futsal Premier League Clubs in Iran (چکیده)
200 - Mouth advertising, an effective tool for loyalty of sport customers, case study: women's health clubs in Mashhad (چکیده)
201 - نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه بامدیریت ارتباط با مشتری (چکیده)
202 - The Mediating Role of Innovative Supportive Environment in the Relationship between Organizational Climate and Entrepreneurship in Physical Education Male Students (چکیده)
203 - The Effect of Knowledge Management through Human Resources Information Systems on Customer Relationship Management in Aquatic Sport Centers (چکیده)
204 - Effect of Family Support on Children's Participation in Recreational Sports Activities of Torbat-e-Jam (چکیده)
205 - تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران (چکیده)
206 - شناسایی و مدل‌سازی راهکارهای توسعة ورزش‌های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند (چکیده)
207 - شناسایی معیار‌های ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه‌های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHP (چکیده)
208 - ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی ورزشی (چکیده)
209 - Prediction of intention to continue sport in athlete students; A self- determination theory approach (چکیده)
210 - شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه( با استفاده از روش شناسی کیو) (چکیده)
211 - تحلیل آمیختة بازاریابی سبز در ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه با رویکرد ورزشی-تفریحی (مطالعة موردی: سامانة دوچرخة عمومی شهر مشهد) (چکیده)
212 - مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی (چکیده)
213 - ارزیابی کاراییِ چابکی در شرکت های تولیدی ورزشی مشهد (چکیده)
214 - تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
215 - Investigating the effect of brand identity and character on brand loyalty of football team fans (چکیده)
216 - بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد (چکیده)
217 - بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot (چکیده)
218 - مقایسه راهبردهای خود تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروه (چکیده)
219 - بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر (چکیده)