میکروب شناسی مواد غذایی, دوره (6), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (8-23)

عنوان : ( تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان )

نویسندگان: نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبزیجات در مراحل مختلف در معرض تخریب و آلودگی به عوامل بیماری‌زا قرار می‏گیرند. لذا جهت برطرف نمودن آلودگی‎ها و افزایش ماندگاری سبزی‎ها، استفاده از ترکیبات طبیعی با بسته بندی مناسب، ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به بررسی ترکیبات طبیعی گیاهی در کاهش بارمیکروبی و تاثیر آن‌ها به همراه دو نوع بسته‎بندی زیپ‎پلاست و سلفون بر میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان پرداخته شد. عصاره های آبی-الکلی چای‌سبز و آویشن‌خراسانی به روش مسراسیون تهیه شد. نمونه-های برگ ریحان به مدت 5 دقیقه در غلظت های 10، 20 و 40 درصد عصاره ها و همچنین آب و اتانل 20 درصد (شاهد) قرار گرفتند. سپس در بسته‌بندی سلفون و زیپ‎پلاست در انباری با رطوبت نسبی 85 درصد و دمای هفت درجه سانتی‎گراد گذاشته شدند. میزان بارمیکروبی ریحان بعد از تیمار با غلظت‌های مختلف هر دو عصاره، اندازه‌گیری شد. میزان فنل کل و فعالیت آنتی‏اکسیدانی ریحان نیز در طول دوره انبارداری در چهار دوره بررسی شد. تیمار چای سبز 40 درصد باعث کاهش جمعیت انتروباکتریاسه به میزان 48/4 لگاریتم در نمونه‎های ریحان شد. عصاره 40 درصد آویشن خراسانی و چای سبز توانستند جمعیت باکتری‎های کلی‎فرم را به صفر برسانند. در بررسی میزان فنل کل در طول دوره انبارداری، تیمار 10 درصد عصاره آویشن‌خراسانی در بسته بندی زیپ‌پلاست و در بررسی فعالیت آنتی‎اکسیدانی، تیمار 10 درصد هر دو عصاره در بسته بندی زیپ‌پلاست دارای کمترین تغییرات، نسبت به ریحان تازه برداشت شده بودند. در مجموع، عصاره چای‌سبز و آویشن‌خراسانی به عنوان ترکیبات طبیعی با خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی بالا به همراه بسته‏بندی زیپ‎پلاست می‎توانند برای افزایش ماندگاری و کاهش آلودگی سبزی ریحان مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, بسته‌بندی, کلی‎فرم, انتروباکتریاسه, چای سبز, آویشن خراسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083265,
author = {منصوری کلوخی, نرجس and مقدم, محمد and کاظمی, فاطمه and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین},
title = {تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان},
journal = {میکروب شناسی مواد غذایی},
year = {2020},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۳۴۵-۵۳۹X},
pages = {8--23},
numpages = {15},
keywords = {بسته‌بندی، کلی‎فرم، انتروباکتریاسه، چای سبز، آویشن خراسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان
%A منصوری کلوخی, نرجس
%A مقدم, محمد
%A کاظمی, فاطمه
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%J میکروب شناسی مواد غذایی
%@ ۲۳۴۵-۵۳۹X
%D 2020

[Download]