کنگره مشترک هوش محاسباتی , 2020-09-04

Title : ( دینامیکی مدل ناباروری زنان با عامل تخمدان پلی کیستیک و کنترل بهینه دارویی برای بیماران نابارور )

Authors: somayehghiyasi , Sohrab Effati , Elham shamsara ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این به بررسی رفتار دینامیکی یک مدل پنج بعدی COS P بر روی نقطه تعادل آزاد آن می پردازیم . ابتدا در سیستم دینامیکی کنترل کننده ی u به عنوان اثر داروی کلومیفن سیترات و گنادوترپین برای این بیماری درنظر می گیریم. سپس یک تابعی جدید برای به حداقل رساندن هزینه درمان معرفی می کنیم و مدل COS P به یک مساله کنترل بهینه غیرخطی تبدیل می شود. در این پژوهش به کمک تابع هامیلتونی شرایط لازم و کافی بهینگی برای این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل COS P بازگشت ناباروری در سیکل بیماری با عامل تخمدان پلی کیستیک وجود ندارد یعنی مدل شامل دور حدی نمی باشد و بیماری با کنترل کننده ی u با حداقل هزینه قابل درمان می باشد.

Keywords

, : سیستم دینامیکی, بهینه سازی, اصل مینیمم پونتریاگین, ناباروری, تخمدان پلی کیستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083283,
author = {سمیه غیاثی and Effati, Sohrab and الهام شمس آر},
title = {دینامیکی مدل ناباروری زنان با عامل تخمدان پلی کیستیک و کنترل بهینه دارویی برای بیماران نابارور},
booktitle = {کنگره مشترک هوش محاسباتی},
year = {2020},
location = {IRAN},
keywords = {: سیستم دینامیکی، بهینه سازی، اصل مینیمم پونتریاگین، ناباروری، تخمدان پلی کیستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دینامیکی مدل ناباروری زنان با عامل تخمدان پلی کیستیک و کنترل بهینه دارویی برای بیماران نابارور
%A سمیه غیاثی
%A Effati, Sohrab
%A الهام شمس آر
%J کنگره مشترک هوش محاسباتی
%D 2020

[Download]