چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2019-12-21

Title : ( بررسی تاثیر تکنیکهای نوین بسته بندی بر افزایش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت پسته )

Authors: Maryam Gharagozlou , Nasser Sedaghat ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نقش بسته بندی در حفظ کیفیت و افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی چنان پررنگ است که تلاش جهت ارتقای روشها و ابزار آن و بکارگیری تکنیکهای نوین بسته بندی امری ضروری بنظر میرسد. باتوجه به اهمیت محصول پسته بعنوان میوه بومی و پر ارزش کشور ایران، در مقاله حاضر، به بررسی تکنیکهای نوین بسته بندی پسته پرداخته و خلاصه ای از پژوهشهای مختلفی که در این زمینه بعمل آمده اند را گردآوری نموده ایم. گزارشات محققان مختلف نشان داده است استفاده از روشهای نوین بسته بندی پسته، از جمله بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و پوششهای حاوی نانوذرات نقره، همراه با کنترل شرایط دمایی، مدت انبارداری و جنس بسته بندی، میتوانند سبب حفظ کیفیت مطلوب، کاهش آلودگیهای میکروبی و افزایش عمر ماندگاری و پسته بشوند.

Keywords

, پسته, تکنیکهای نوین بسته بندی, اتمسفر اصلاح شده, نانوذرات نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083557,
author = {Gharagozlou, Maryam and Sedaghat, Nasser},
title = {بررسی تاثیر تکنیکهای نوین بسته بندی بر افزایش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت پسته},
booktitle = {چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2019},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {پسته، تکنیکهای نوین بسته بندی، اتمسفر اصلاح شده، نانوذرات نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تکنیکهای نوین بسته بندی بر افزایش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت پسته
%A Gharagozlou, Maryam
%A Sedaghat, Nasser
%J چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2019

[Download]