بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasser Sedaghat


موارد یافت شده: 271

1 - سیر تحول بسته بندی به روش اتمسفر اصالح شده (چکیده)
2 - مروری بر کاربرد تلفیقی بستهبندی اتمسفر اصالح شده با سایر فناوریها برای بسته بندی گوشت سفید و قرمز (چکیده)
3 - مروری برتکنیک های اصلاح و تقویت نشاسته گرمانرم در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
4 - تخمین مدت ماندگاری و مدل سازی سینتیک شاخص های رنگ جوانه های گندم تازه رقم پارسی پوششدهی شده با موسیلاژ دانه ریحان حاوی جاذب اتیلن MAP در بسته بندی به روش (چکیده)
5 - کاربردهای نانوذرات معدنی و مکانیسم های ضد میکروبی آنها در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
6 - مروری بر نانوکامپوزیت های پلیمری در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
7 - ستفاده از پوشش های خوراکی ضد میکروب ی حاوی اسانس و عصاره های گیاه ی در افزا یش زمان ماندگاری گوشت گاو تازه (چکیده)
8 - Whey Protein Concentrate Coating Incorporated with Modified Atmosphere Packaging for Extending Tangerines Shelf-Life: Physicochemical, Microbiological and Sensory Evaluation Through Refrigerated Storage (چکیده)
9 - مطالعه ترکیبات شیمیایی، میزان فنل، فلاوونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره پوست سبز گردو (Juglans regia L.) (چکیده)
10 - ارزیابی پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین پای مرغ/ عصاره پوست سبز گردو بر ویژگیهای فیزیکی، خوصیات رنگی و بافتی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمانی طی شرایط نگهداری در یخچال (چکیده)
11 - استفاده از پوشش های خوراکی متیل سلولز و موم کارنوبا و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت سیب قرمز لبنانی (چکیده)
12 - استفاده از فاژ در فیلمهای ژلاتین-پلولان علیه باکتری بیماریزای سالمونلا (چکیده)
13 - کاربرد و مکانیسم اثر جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
14 - Characterization of active Cerish fructan‐sumac extract composite films: Physical, mechanical, and antioxidant properties (چکیده)
15 - مدل‌سازی سینتیک تغییرات حسی و‌ رنگ وانه‌های گندم تازه رقم پارسی حاوی پوشش موسیلاژ دانه ریحان در بسته‌بندی MAP (چکیده)
16 - بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود ویژگی های کیفی و افزایش زمان ماندگاری فلفل دلمه ای (چکیده)
17 - Preparation and characterization of active Cirish fructans–fish gelatin film: Physicochemical, antioxidant, and antimicrobial properties (چکیده)
18 - دستاوردهای نوین پلاستیک های زیست تخریب پذیر پروتئینی (چکیده)
19 - پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آن (چکیده)
20 - استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتی (چکیده)
21 - استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی انواع کیک (چکیده)
22 - مروری بر بسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر مرکب (چکیده)
23 - انواع تکنیک های اصلاح کردن پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر نشاسته (چکیده)
24 - مروری بربسته بندی پلاستیک های زیست تخریب پذیر سنتزی (چکیده)
25 - Modified atmosphere packaging with chitosan coating to prevent deterioration of fresh in-hull Badami’s pistachio fruit (چکیده)
26 - Effect of zein and zein‐Peganum harmalaextract coatings of eggshell on the internal quality of eggs and control ofSalmonella enteritidis (چکیده)
27 - Evaluation of the effect of carboxy methyl cellulose edible coating containing Astragalus honey (Astragalus gossypinus) on the shelf-life of pistachio kernel (چکیده)
28 - ایمنی غذایی با تمرکز بر پدیده مهاجرت از بسته بندی های پلاستیکی (چکیده)
29 - Modeling the respiration rate of chitosan coated fresh in-hull pistachios (Pistacia vera L. cv. Badami) for modified atmosphere packaging design (چکیده)
30 - Effect of Edible Chicken Feet Gelatin Green Walnut Husk Extracted Coating on Chemical, Physical, Sensory Properties and Storage Time of Refrigerated Temperature Rainbow Trout Fillets (5.0±1.0 °C) (چکیده)
31 - توسعه مدل سینتیکی عمر ماندگاری برای کاهوی برش خورده تازه رقم رومین، بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده منفذدار (چکیده)
32 - Effect of packaging material and oxygen concentration on quality of Ghavoot during the storage (چکیده)
33 - مروری بر بسته بندی آنتی میکروبیال مواد غذایی و کاربرد آن در محصولات لبنی (چکیده)
34 - Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditions (چکیده)
35 - تاثیر پوشش آلوئه ورا-لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر خصوصیات پس از برداشت خیار (رقم نگین) (چکیده)
36 - The combined impact of calcium lactate with cysteine pretreatment and perforation‐mediated modified atmosphere packaging on quality preservation of fresh‐cut ‘Romaine’ lettuce (چکیده)
37 - استفاده از پلاسمای سرد در بهبود ویژگی های فیلم های خوراکی (چکیده)
38 - نوآوری ها در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته اصلاح شده (چکیده)
39 - روش های نوین نگهداری و حفظ خصوصیات کیفی آریل های انار (چکیده)
40 - بررسی تاثیر تکنیکهای نوین بسته بندی بر افزایش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت پسته (چکیده)
41 - The antibacterial Characteristics of edible coatings in fish meat (چکیده)
42 - مروری بر بسته بندی فعال با قابلیت آنتی اکسیدانی در گوشت و فراورده های گوشتی (چکیده)
43 - Improvement the barrier and mechanical properties of whey protein isolate film using fructan obtained from Serish (Eremurus spectabilis) root as a novel polysaccharide (چکیده)
44 - The kinetics of colour degradation, chlorophylls and xanthophylls loss in pistachio nuts during roasting process (چکیده)
45 - Effect of active edible coating on quality properties of green-raisin and ranking the samples using fuzzy approach (چکیده)
46 - Modeling Respiration Characteristics of Cucumber to Design a Proper Modified Atmosphere Packaging (چکیده)
47 - مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی (چکیده)
48 - مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ (چکیده)
49 - The antioxidant activity and total phenol content of seeds from four species of Apiaceae family under different storage conditions (چکیده)
50 - مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
51 - بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی (چکیده)
52 - تاثیر پوشش کیتوزان- لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خصوصیات کیفی خیار (رقم رویال) و مدلسازی ماندگاری آن (چکیده)
53 - بسته بندی صادراتی عسل (چکیده)
54 - تاثیر بسته بندی اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات (چکیده)
55 - بسته بندی نان های بدون گلوتن (چکیده)
56 - ظروف و بسته بندی های قابل ماکروویو و تست مهاجرت در آنها (چکیده)
57 - بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) قارچ دنبلان صحرایی (چکیده)
58 - فرآوری و بسته بندی ترخینه (چکیده)
59 - روش های نوین بسته بندی انجیر (چکیده)
60 - استفاده از مواد جاذب الرطوبه و بسته بندی در افزایش زمان نگهداری آب نبات (چکیده)
61 - Effect of active edible coating and temperature on quality properties of roasted pistachio nuts during storage (چکیده)
62 - Probing the interactions between hardness and sensory of pistachio nuts during storage using principal component analysis (چکیده)
63 - روش های نوین نگهداری پسته (چکیده)
64 - روش های نوین بسته بندی پسته (چکیده)
65 - تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه (چکیده)
66 - تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات (چکیده)
67 - Effects of packaging and storage conditions on Iranian wild pistachio kernels and assessment of oxidative stability of edible extracted oil (چکیده)
68 - اثر بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر ماندگاری کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو و تخمین ماندگاری محصول نهایی با استفاده از روش ASLT (چکیده)
69 - بررسی اثرپوشش خوراکی -ژل آلورا- و نوع بسته بندی بر کیفیت کیوی رقم هایوارد (چکیده)
70 - Study the Physicochemical and Sensory Attributes of Seedless Barberries Treated by Edible Coating and Packaging of During Storage (چکیده)
71 - بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری زرشک بی دانه Berberis vulgaris (چکیده)
72 - Chemical composition, antioxidative‎, antibacterial‎‎, and time-kill activities of ‎some selected plant essential oils against foodborne pathogenic and spoilage ‎organisms (چکیده)
73 - Development of shelf life kinetic model for fresh rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets stored under modified atmosphere packaging (چکیده)
74 - ارزیابی اثر پوشش زیست تخریب پذیر کنسانتره پروتئین آب پنیرو بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌ شده بر ویژگی های کیفی نارنگی (رقم دنسی) طی زمان تگهداری (چکیده)
75 - تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه (چکیده)
76 - Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) and Storage Temperature on Colour, Flavour, and Aroma of Saffron (چکیده)
77 - تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال (چکیده)
78 - بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
79 - Chitosan-limonene coating in combination with modified atmosphere packaging preserve postharvest quality of cucumber during storage (چکیده)
80 - Effect of Aloe vera gel and active modified atmosphere packaging (A-MAP) on the quality of pomegranate arils ready-to-eat (چکیده)
81 - بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف بر خشک کردن لایه نازک انگور و رنگ کشمش حاصل (چکیده)
82 - بسته بندی های نوین در حفظ میوه ها و سبزیهای تازه برش خورده (چکیده)
83 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا (چکیده)
84 - تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی(آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) (چکیده)
85 - تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه (چکیده)
86 - Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) on the Moisture and Sensory Property of Saffron (چکیده)
87 - کاربرد پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز و بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده در بهبود ماندگاری میوه‏ها و سبزیجات تازه (چکیده)
88 - مروری بر روش های مختلف نگهداری عناب (چکیده)
89 - تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی (آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) (چکیده)
90 - استعمال التعبئة بواسطة الاجواء المعدلة فی إطالة مدة الحفظ و جودة ثمار خلال البرحی (چکیده)
91 - فیلم ها و پوشش های امولسیونی: اجزا، ساختار، کاربردها (چکیده)
92 - کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی (چکیده)
93 - استفاده از ژل آلوئه ورا به عنوان یک ترکیب فراسودمند (چکیده)
94 - اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی (چکیده)
95 - تهیه ی فیلم های امولسیونی بر پایه ی پروتئین پسته وحشی(بنه) به همراه اولئیک اسید و بررسی ویژگی های فیزیکی آن (چکیده)
96 - مروری بر بسته بندی قاووت (چکیده)
97 - تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب (چکیده)
98 - بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک (چکیده)
99 - تاثیر بسته بندی MAP بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازه (چکیده)
100 - مدلسازی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
101 - Modeling the Factors Affecting Customer trust in Meat Packaging (چکیده)
102 - مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
103 - مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
104 - جنبه های قانونی و ایمنی بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا (چکیده)
105 - مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه (چکیده)
106 - تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغ (چکیده)
107 - اثر پلی ساکارید کیتوزان و صمغ بنه بعنوان پوشش خوراکی بر کاهش پوسیدگی و تغییر خواص کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد (چکیده)
108 - ارزیابی مقاومت به اکسایش و پیش بینی انبارمانی روغن پسته با استفاده از رنسیمت (چکیده)
109 - تولید ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی آنها با استفاده از روش سطح پاسخ RSM (چکیده)
110 - کاربرد نانو ذرات نقره در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
111 - نانو سنسورها و بسته بندی های هوشمند (چکیده)
112 - کاربرد بسته بندی های فعال تجاری در گوشت تازه (چکیده)
113 - بررسی اثرات احتمالی اعمال فرایند فشار بالا بر روی ساختار و مورفولوژی مواد بسته-بندی (چکیده)
114 - اثر فرایند فشار بالا بر رفتار مواد بسته بندی انتخاب شده (چکیده)
115 - Study of Changes in Soil Moisture and Salinity under Plastic Mulch and Drip Irrigation in Pistachio Trees (چکیده)
116 - Response of sour cherry cultivar ‘Érdijubileum’ fruits to modified atmosphere packaging after ethephon spraying (چکیده)
117 - تولید و ارزیابی کیفی کیک کم کالری پخته شده به روش ماکروویو و بررسی اثر قرمولاسیون بر کاهش بیاتی آن (چکیده)
118 - کاربرد و اهمیت بسته¬بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) برای میوه¬جات و سبزیجات تازه (چکیده)
119 - اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته (چکیده)
120 - بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش (چکیده)
121 - Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles (چکیده)
122 - مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هریک از روش ها (چکیده)
123 - بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری (چکیده)
124 - بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس (چکیده)
125 - بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم (چکیده)
126 - پیش‌بینی تأثیر دما و زمان بر شاخص پراکسید در پسته‌ی برشته شده با کمک منطق فازی (چکیده)
127 - بررسی اثر پوشش های خوراکی (کیتوزان و متابی سولفیت سدیم) و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر میزان ویتامین ث و راندمان سرخ کردن سیب زمینی برش خورده تازه (چکیده)
128 - مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
129 - Development of Optimized Edible Packaging Based on White-cheek Shark (Carcharhinus dussumieri) Skin Gelatin Biopolymer: Mechanical, Water Vapor Permeability, and Structural Properties (چکیده)
130 - Physicochemical and Rheological Properties of White-Cheek Shark (Carcharhinus dussumieri) Skin Gelatin (چکیده)
131 - بهبود ویژگی های مقاومت به آب و نفوذپذیری به روغن ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی با استفاده از فیلم های مرکب ایزوله پروتئین سویا، نشاسته ذرت و موم عسل (چکیده)
132 - کاربرد فیلم ها و پوشش های خوراکی در بهبود ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه (چکیده)
133 - اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
134 - بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ (چکیده)
135 - تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی) (چکیده)
136 - تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداری (چکیده)
137 - مروری بر اهمیت و دانش بسته بندی نان (چکیده)
138 - تکنیک های نوین بسته بندی جهت افزایش ماندگاری فلفل دلمه (چکیده)
139 - پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
140 - Modelling of chemical characteristics of saffron stigma during storage for shelf- life estimation (چکیده)
141 - بررسی میزان ضایعات آرد در استان های مازندران و یزد (چکیده)
142 - بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری (چکیده)
143 - بررس اثر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه (چکیده)
144 - تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر افت وزنی، سفتی بافت و خواص حسی فلفل دلمه ای به روش سطح پاسخ (چکیده)
145 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای (چکیده)
146 - بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر, دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر خواص کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک (چکیده)
147 - بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال (چکیده)
148 - ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
149 - Novel edible coating based on Aloe vera Gel to Maintain pistachio Quality (چکیده)
150 - بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
151 - بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پسته برشته شده طی زمان ماندگاری (چکیده)
152 - مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین ها (چکیده)
153 - شیوه های نوین در نگهداری و بسته بندی پنیر فایور دی لات (چکیده)
154 - بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمش (چکیده)
155 - تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش (چکیده)
156 - بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری کشمش سبز با استفاده از پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن (چکیده)
157 - مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش (چکیده)
158 - بررسی امکان کاربرد پوشش های خوراکی گلیسرول منواستئارات و موم کارنوبا برای کشمش سبز (چکیده)
159 - بررسی اثرپوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه ای (چکیده)
160 - تاثیر بسته بندی و شرایط نگه داری به منظور بهبود ماندگاری دانه های انار (چکیده)
161 - تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
162 - بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
163 - اثر پوشش خوراکی لیپیدی (گلیسریل منواستئارات و موم کارنوبا) بر زمان ماندگاری کشمش (چکیده)
164 - بررسی تأثیر شرایط محیط نگهداری (دما و رطوبت نسبی) و جنس لفاف بسته‌بندی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری نان بدون گلوتن سورگوم (چکیده)
165 - خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفند (چکیده)
166 - بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری (چکیده)
167 - بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه (چکیده)
168 - تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدی (چکیده)
169 - بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شونده (چکیده)
170 - بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ (چکیده)
171 - تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه (چکیده)
172 - کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان در بهبود ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه (چکیده)
173 - کاربرد بسته بندیهای زیست تخریب پذیز در مواد غذایی (چکیده)
174 - استفاده از تکنیک های جدید بسته بندی در حفظ کیفیت و طراوت سالاد و سبزیجات تازه (چکیده)
175 - تأثیر پوشش خوراکی ژلاتینی حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداسیونی و ویژگی‌های حسی پسته‌ی برشته‌ی اوحدی (چکیده)
176 - مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی (چکیده)
177 - اثر پوشش خوراکی ژلاتین حاوی آنتی‌اکسیدان بر روی سختی و مؤلفه‌های رنگی پسته‌ی برشته‌ شده (چکیده)
178 - ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسم (چکیده)
179 - بررسی اثر بسته­ بندی تحت خلأ و پوشش­های خوراکی مونوگلیسرول استئارات و موم کارنوبا بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش صادراتی (چکیده)
180 - کاربرد سیستم‏های بسته ‏بندی فعال و هوشمند در صنعت شیلات (چکیده)
181 - استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلی (چکیده)
182 - روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده (چکیده)
183 - بررسی اثر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ایمنی بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
184 - مروری بر روش های اندازه گیری و کنترل مهاجرت در بسته بندی های بر پایه فیبر های سلولزی (چکیده)
185 - مروری برترکیبات ضد سلامتی و عوامل موثر بر مهاجرت در بسته بندی های بر پایه کاغذ (چکیده)
186 - دستاوردهای نوین تحقیقاتی در زمینه بسته بندی ماءالشعیر درون بطری های پت (چکیده)
187 - تکنولوژی بسته بندی میوه هاوسبزیجات برش خورده (چکیده)
188 - فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته (چکیده)
189 - Assessing Safety of Food Packaging Materials (چکیده)
190 - شناساگرهای زمان-دما ابزار دقیق پایش کیفیت و سلامت غذا (چکیده)
191 - ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی (چکیده)
192 - جیره های غذایی فشرده حیات و اضطراری (چکیده)
193 - بررسی تاثیر دمای خشک کردن بر ویژگی های ساختمانی و رنگ کشمش (چکیده)
194 - بررسی تاثیر پوشش خوراکی لیپیدی بر ویژگی های حرارتی و مکانیکی کشمش (چکیده)
195 - استفاده از پوشش های خوراکی حاوی مواد بیواکتیو در دانه های آجیلی (چکیده)
196 - تأثیر پوشش خوراکی بر پایه‌ی ژلاتین حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداتیو پسته‌ی برشته‌ شده (چکیده)
197 - کاربرد بسته‏ بندی هوشمند در حفظ ایمنی و کیفیت فراورده‏های گوشتی در زنجیره توزیع و مصرف (چکیده)
198 - بررسی خواص کیفی مغز بادام وحشی واریته Amygdalus scoparia تحت شرایط مختلف بسته بندی و نگهداری (چکیده)
199 - اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) (چکیده)
200 - اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی (چکیده)
201 - تعیین کارایی شناساگرهای زمان-دمای طراحی شده برای حفاظت از موادغذایی تازه سرد در مقابل بوتولیسم (چکیده)
202 - Shelf life Improvement and Postharvest Quality of Cherry Tomato (Solanum lycopersicum L.) Fruit Using Basil Mucilage Edible Coating and Cumin Essential Oil (چکیده)
203 - COMPARISON OF TP CAN AND FLEXIBLE POUCH ON PHYSICOCHEMICAL, MICROBIAL AND SENSORY PROPERTIES OF MASHHAD BLACKCHERRY PRESERVES AT DIFFERENT STORAGE CONDITIONS (چکیده)
204 - بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربری (چکیده)
205 - بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه (چکیده)
206 - استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغ (چکیده)
207 - بررسی اثر افزودن اسانس سیر بر ویژگی های مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
208 - Effect of Physical State of Fatty Acids on the Physical Properties of PGP-Based Emulsified Edible Film (چکیده)
209 - Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus) (چکیده)
210 - Coffee silverskin as a source of dietary fiber in bread-making: Optimization of chemical treatment using response surface methodology (چکیده)
211 - افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای(Agaricus bisporus) از طریق شستشوی اسیدی و پوشش دهی با بیو پلیمر ها (چکیده)
212 - کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
213 - ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریک (چکیده)
214 - بررسی خواص کیفی مغز بنه واریته موتیکا (Pistacia atlantica var. mutica) تحت شرایط نگهداری و بسته بندی مختلف (چکیده)
215 - بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گاز (چکیده)
216 - بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداری (چکیده)
217 - ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET (چکیده)
218 - بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پسته (چکیده)
219 - بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار (چکیده)
220 - بررسی ماندگاری قارچ خوراکی در بسته بندی MAP (چکیده)
221 - مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی (چکیده)
222 - روشهای کاهش تخریب آروما در مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
223 - تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
224 - تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو (چکیده)
225 - Evaluation of Pistachio nuts stability at various conditions based on Metrohm Rancimat (چکیده)
226 - Application of Arrhenius Kinetics to Evaluate the Stability of Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
227 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio nuts at Various Conditions (چکیده)
228 - Pistachio Nuts Shelf Life Based on Sensory Evaluation (چکیده)
229 - تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده (چکیده)
230 - Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin (چکیده)
231 - بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (چکیده)
232 - بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آن (چکیده)
233 - بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری (چکیده)
234 - بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) (چکیده)
235 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
236 - تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو (چکیده)
237 - استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی (چکیده)
238 - پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک ها (چکیده)
239 - نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
240 - بسته بندی گوشت و فرآورده های آن (چکیده)
241 - بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
242 - مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
243 - تنوع بسته بندی آب های آشامیدنی (چکیده)
244 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
245 - بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر (چکیده)
246 - Physical and sensory changes in pistachio nuts as affected by roasting temperature and storage (چکیده)
247 - نانو بسته بندی (چکیده)
248 - اهمییت بسته بندی و جنبه های ایمنی آن (چکیده)
249 - ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو (چکیده)
250 - ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه (چکیده)
251 - بسته بندی های نوین در صنعت مواد غذائی (چکیده)
252 - بسته بندی های رایج در صنایع کمپوت و کنسرو (چکیده)
253 - بسته بندی های رایج در صنایع لبنی (چکیده)
254 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس (چکیده)
255 - بررسی تاثیر محلول پاشی اتفن و بسته بندی MAP بر خصوصیات کیفی آلبالو (چکیده)
256 - استخراج روغن پسته و بررسی خواص کیفی آن تحت شرایط نگهداری و بسته بندی (چکیده)
257 - بررسی تولید انواع فرآورده های پسته (چکیده)
258 - تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
259 - بررسی اثرات برشته کردن بر ویژگی های کیفی و ترکیب شیمیائی پسته (چکیده)
260 - ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته (چکیده)
261 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
262 - روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین (چکیده)
263 - نگهداری و بسته بندی پسته (چکیده)
264 - بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
265 - Prediction shelf life of pistachio nuts based on sensory evaluation (چکیده)
266 - استفاده از برچسب های زمان – دما در کاهش ضایعات مواد غذائی (چکیده)
267 - مدلینگ شرایط نگهداری و بسته بندی پسته خام خشک (چکیده)
268 - Determination shelf life of raw dried pistachio nuts (چکیده)
269 - Shelf-life Determination of Saffron Stigma: Water Activity and Temperature Studies (چکیده)
270 - تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری (چکیده)
271 - بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت (چکیده)