چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی , 2021-01-23

عنوان : ( ارائه مدل شکل گیری پیاده سازی خلاقیت با رویکردی در جهت حکمرانی خوب از طریق سرمایه روانشناختی و سیستم های کاری با عملکرد بالا )

نویسندگان: وحید رحمتی , قاسم اسلامی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایده‌های خلاقانه اجرا نشده همان فرصت‌های بالقوه از دست رفته سازمان‌ها هستند. اگرچه تشویق جهت ایجاد خلاقیت بین کارکنان به‌طور گسترده قابل درک است؛ اما اطمینان از چگونگی پیاده‌سازی این خلاقیت مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین تأثیر مثبت سرمایه روانشناختی بر عملکرد کارکنان کاملاً مستند است، اما شرایطی که سرمایه روانشناختی بیشترین تأثیر را بر پیاده سازی خلاقیت می گذارد، تحقیقات بیشتری را الزامی می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مکانیسم‌های اساسی است که رابطه بین سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و پیاده‌سازی خلاقیت را توضیح می دهند. و با استفاده از مدل منابع تقاضاهای شغلی، الگویی از سرمایه روانشناختی به‌عنوان واسطه رابطه بین سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و پیاده‌سازی خلاقیت بررسی می‌شود. این مطالعه دارای پیامدهای مهمی برای مدیریت منابع انسانی است، و نشان می‌دهد که شیوه‌های مدیریت افراد چگونه می تواند موجب تشویق پیاده‌سازی خلاقیت در محیط کار شود.

کلمات کلیدی

, پیاده سازی خلاقیت, سیستم های کاری باعملکرد بالا, سرمایه روانشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083848,
author = {رحمتی, وحید and اسلامی, قاسم and خوراکیان, علیرضا},
title = {ارائه مدل شکل گیری پیاده سازی خلاقیت با رویکردی در جهت حکمرانی خوب از طریق سرمایه روانشناختی و سیستم های کاری با عملکرد بالا},
booktitle = {چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیاده سازی خلاقیت، سیستم های کاری باعملکرد بالا، سرمایه روانشناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل شکل گیری پیاده سازی خلاقیت با رویکردی در جهت حکمرانی خوب از طریق سرمایه روانشناختی و سیستم های کاری با عملکرد بالا
%A رحمتی, وحید
%A اسلامی, قاسم
%A خوراکیان, علیرضا
%J چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
%D 2021

[Download]