اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) , 2018-02-14

عنوان : ( بررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب تحت شرایط انبارمانی )

نویسندگان: هادی زراعتگر , غلامحسین داوری نژاد , فرید مرادی نژاد , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عناب یکی از مهمترین میوه های باارزش است که بیش از 80 درصد مصرف آن خشکباری است ولی مصرف تازه خوریاین میوه علاوه بر ارزش غذایی بالا، بسیار خوشمزه و دلچسب است و تقاضا برای مصرف آن روزبهروز در حال افزایش است.در سالهای اخیر مصرف میوه ها وسبزیجات با ترکیبات فنولی بالابه دلیل فعالیت آنتی اکسیدانی زیاد افزایش یافته استتحقیقات نشان داده است که آنتی اکسیدان های موجود در میوه عناب نقش بسیار مهمی در ممانعت از بیماریهایمختلف ایفا می کنند. میوه تازه عناب پس از برداشت عمر انباری کمی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنیداری بین زمانهای انبارمانی درمیزان ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی اندازهگیری شده، مشاهده شده است، بطوریکهبا افزایش طول دوره انبارمانی به شدت از میزان فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی کاسته می شود.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان, انبارمانی, ترکیبات فنولی, عناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084127,
author = {زراعتگر, هادی and داوری نژاد, غلامحسین and فرید مرادی نژاد and عابدی, بهرام},
title = {بررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب تحت شرایط انبارمانی},
booktitle = {اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {آنتی اکسیدان، انبارمانی، ترکیبات فنولی، عناب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب تحت شرایط انبارمانی
%A زراعتگر, هادی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A فرید مرادی نژاد
%A عابدی, بهرام
%J اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
%D 2018

[Download]