نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای , 2020-09-23

عنوان : ( بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد شرکت از طریق نقش میانجی جهت گیری فناوری )

نویسندگان: قاسم اسلامی , روح الله حسن زاده , ملیکا شهرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رقابت در فضای کسب و کار موجب شده است که سازما ها به دنبال راهکارهایی برای رسیدن به مزیت رقابتی و کسب مهارت های جهت افزایش سود در کسب و کار و همچنین افزایش و بهبودعملکرد شرکت خود باشند. از جمله راهکارها برای سازمان ها به دست آوردن مزیت رقابتی، ایجاد و افزایش فرایندهای ظرفیت جذب دانش در سازمان است ظرفیت جذب دانش بستری برای افزایش دانش سازمانی و نیز جلب دانش تازه در راستای کسب اهداف سازمانی و نیز ارائه راهکارهای خلاقانه برای برون رفت از مسائل سازمانی می باشد. به طور خلاصه ظرفیت جذب دانش مجموعه مهارت ها برای انتقال دانش جدید و قرار دادن در کنار دانش قبلی می باشد. ظرفیت جذب دانش در حیطه مدیریت استراتژیک و بازاریابی است. نیز امروزه سازمان ها برای جلب نظر و رضایت مشتریان باید از فرایندهای فناورانه در چرخه ها فروش خوداستفاده کنند که به آن جهت گیری فناوری می گویند. و سازمان ها در راستای پیاده سازی اهداف و نیز تحقیق رضایت مشتریان باید ظرفیت جذب دانش و جهت گیری فناوری می گویند. و سازمان ها در راستای پیاده سازی اهداف و نیز تحقق رضایت مشتریان باید ظرفیت جذب دانش و جهت گیری فناوری در تدوین و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی و سازمانی خود بکار گیرند. محققان در این پژوهش به دنبال تعریف و تبیین ظرفیت جذب دانش و اثرات آن بر عملکرد شرکت از طریق جهت گیری فناوری می باشد.

کلمات کلیدی

, ظرفیت جذب دانش, جهت گیری فناوری, عملکرد شرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084311,
author = {اسلامی, قاسم and حسن زاده, روح الله and شهرآبادی, ملیکا},
title = {بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد شرکت از طریق نقش میانجی جهت گیری فناوری},
booktitle = {نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای},
year = {2020},
location = {گنبد, ايران},
keywords = {ظرفیت جذب دانش، جهت گیری فناوری، عملکرد شرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد شرکت از طریق نقش میانجی جهت گیری فناوری
%A اسلامی, قاسم
%A حسن زاده, روح الله
%A شهرآبادی, ملیکا
%J نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
%D 2020

[Download]