نوزدهین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-16

عنوان : ( بررسی تاثیر سازه‌های تقاطعی بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد) )

نویسندگان: سیدعلیرضا اسماعیلی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احداث نامناسب سازه‌های تقاطعی از جمله پل‌ها یکی از علل تشدید خسارات ناشی از وقوع سیلاب می‌باشد. در این پژوهش اثر سازه‌های تقاطعی احداث شده در مسیل زرکش بر تغییر عمق، سرعت و پهنه‌های سیل‌گیر این مسیل با دوره بازگشت 25 الی 200 سال در دو حالت وجود پل‌ها و حذف فرضی آن‌ها با تلفیق نرم‌افزارهای HEC-RAS و ArcGIS مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل عدم وجود ایستگاه هیدرومتری در مسیل زرکش، هیدروگراف سیل در دوره‌های بازگشت مختلف بر اساس روش SCS تعیین شد. ضمن آنکه حساسیت مدل نسبت به ضریب زبری مانینگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت وقوع سیل با دوره بازگشت 50 سال و یا بیشتر، پل‌های موجود سبب افزایش پهنه سیل شده به نحوی در بالادست پل شماره 1، ارتفاع آب به میزان 27 درصد افزایش می‌یابد. ضمن آنکه پهنه سیلاب نسبت به شرایط عدم وجود سازه به میزان 45 درصد افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, پل, سیلاب, SCS , HEC-RAS, تحلیل حساسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085529,
author = {اسماعیلی, سیدعلیرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی تاثیر سازه‌های تقاطعی بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد)},
booktitle = {نوزدهین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پل، سیلاب،SCS ، HEC-RAS، تحلیل حساسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سازه‌های تقاطعی بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد)
%A اسماعیلی, سیدعلیرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J نوزدهین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2021

[Download]