دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2021-06-09

عنوان : ( مطالعه عملکرد برخی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در یک منطقه نیمه‌خشک (مطالعه موردی: دشت کاشمر و بردسکن) )

نویسندگان: سمیه رجب زاده , ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص‌های مختلفی برای کمی‌سازی پدیده خشکسالی توسعه یافته و در مناطق مختلف مورد استفاده واقع شده‌اند. این پژوهش به‌منظور بررسی وضعیت خشکسالی و مقایسه کارایی شاخص‌های خشکسالی SPI، SPEI، RDI و eRDI و انتخاب یک شاخص خشکسالی سازگار و مناسب برای منطقه مورد مطالعه انجام شده است. داده‌های ماهانه 3 ایستگاه نزدیک به منطقه در دوره زمانی 67-1366 تا 95-1394 برای محاسبه شاخص‌های موردنظر در مقیاس زمانی 3، 12، 24 و 48 ماهه مورد استفاده قرار گرفت و وضعیت خشکسالی و ویژگی‌های دوره خشک مانند شدت، مدت و تداوم خشکسالی بر مبنای هر یک از شاخص‌ها تعیین گردید و در ادامه ارتباط و همبستگی شاخص‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بر پایه‌ی نتایج بدست آمده، شاخص‌های خشکسالی، RDI و eRDI عملکرد یکسانی داشته و با یکدیگر همبستگی کامل دارند. شاخص SPEI در همه مقیاس‌های زمانی مورد بررسی، تعداد دوره‌های خشکسالی را کم‌تر ولی تداوم آن‌ها را در مقایسه با شاخص‌های دیگر بیش‌تر نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, SPEI, RDI, eRDI, کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085539,
author = {رجب زاده, سمیه and مساعدی, ابوالفضل and محمد قبائی سوق},
title = {مطالعه عملکرد برخی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در یک منطقه نیمه‌خشک (مطالعه موردی: دشت کاشمر و بردسکن)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2021},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {خشکسالی، SPEI، RDI، eRDI، کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عملکرد برخی شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در یک منطقه نیمه‌خشک (مطالعه موردی: دشت کاشمر و بردسکن)
%A رجب زاده, سمیه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبائی سوق
%J دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2021

[Download]