چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری , 2021-09-21

عنوان : ( مولفه های محیطی و الزامات فضاهای شهری در پاندمی کووید-19 )

نویسندگان: زهراسادات فقیه , معصومه قدوسیان , هومن قهرمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش ویروس کووید-19 در جهان، افراد، اجتماعات و مشاغل در سراسر دنیا ملزم به رعایت فاصله گذاری، کاهش یا قطع کامل برخی فعالیت ها شده اند. این موضوع شهر ها و اجتماعات را دستخوش تغییرات اساسی در نحوه جابه جایی، کار و حیات شهری ساخته است. طراحی شهری، رشته ای که توانایی مداخله در محیط مصنوع را دارد، می تواند در تحقق اهداف سلامت جامعه موثر باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی جایگاه فضاهای شهری در ارتقای سلامت شهری به صورت عام و شناخت مولفه های محیطی و الزامات فضا های شهری اثرگذار بر کنترل کووید-19 به صورت خاص است. برای این منظور مبانی و مفاهیم لازم از ترکیب مطالعات حوزه سلامت شهری، سلامت شهری در پاندمی کووید-19، نقش و مفهوم فضا های شهری در دوران پاندمی، تجارب جهانی در این مدت و اسناد طراحی منتشر شده استخراج شده است. در این بخش شش شهر-سانفرانسیسکو، سیاتل، پرتلند، تورنتو، پاریس و میلان- مورد بررسی قرار گرفته اند که در دوران پاندمی کووید-19 در میان سایر شهرهای جهان پیشرو بوده و پروژه هایی را در ارتباط با فاصله گذاری در فضا های شهری برنامه ریزی، طراحی و اجرا کرده اند. مولفه های موثر در طراحی فضاهای شهری مرتبط با سلامت شهری و کنترل پاندمی کووید-19 از ترکیب مطالعات نظری و تحلیل تجارب جهانی مستخرج شده است. عمده تلاش های انجام شده در حوزه پاندمی کووید-19، به دنبال راه حل های سریع در مواجه با چالش های ناشی از بیماری و کنترل فاصله گذاری در فضا های شهری بوده است. نتایج مشاهده نشان می دهد گسترش فضاهای سبز مناسب و حضور طبیعت، بهبود و افزایش پیاده رو های گسترده، بهبود و افزایش فضا های بیرونی مقابل کاربری ها، بهینه سازی و ارتقای خطوط دوچرخه، کنترل مناسب ترافیک و سرعت، افزایش میزان رعایت فاصله گذاری بین افراد، جلوگیری از ازدحام و افزایش ایمنی در مقابل بیماری\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" بیشتر مورد توجه بوده است.

کلمات کلیدی

, سلامت شهری, سلامت شهری در کووید19, مفهوم فضاهای شهری در کووید, 19, فاصله گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086275,
author = {فقیه, زهراسادات and قدوسیان, معصومه and قهرمانی, هومن},
title = {مولفه های محیطی و الزامات فضاهای شهری در پاندمی کووید-19},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری},
year = {2021},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سلامت شهری-سلامت شهری در کووید19-مفهوم فضاهای شهری در کووید-19-فاصله گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مولفه های محیطی و الزامات فضاهای شهری در پاندمی کووید-19
%A فقیه, زهراسادات
%A قدوسیان, معصومه
%A قهرمانی, هومن
%J چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
%D 2021

[Download]