چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2021-09-22

عنوان : ( بررسی اثر ضدباکتریایی دو محصول اسیدیفایر داخلی و خارجی بر روی برخی باکتریهای بیماریزای طیور )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی , میترا ریاسی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086688,
author = {موسوی, سیده زهرا and ریاسی, میترا and جوادمنش, علی},
title = {بررسی اثر ضدباکتریایی دو محصول اسیدیفایر داخلی و خارجی بر روی برخی باکتریهای بیماریزای طیور},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضدباکتریایی دو محصول اسیدیفایر داخلی و خارجی بر روی برخی باکتریهای بیماریزای طیور
%A موسوی, سیده زهرا
%A ریاسی, میترا
%A جوادمنش, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
%D 2021

[Download]