دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( تاثیر دیوار صلب بر عملکرد تیر با اتصال مفصلی تحت بار رفت و برگشتی جانبی )

نویسندگان: یحیی یزدیانی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های مرسوم در اجرای دیوار های جداکننده که در قاب قرار گرفته باشد مهار بالای دیوار به زیر تیر است. یعنی رج آخر دیوار با فشار و ملات کافی به زیر تیر مهار می‌شود. به این مهار شدن سبب ایجاد اندرکنش بین دیوار و تیر و در نتیجه تغییر رفتار قاب می‌شود. به طور کلی ب اگر قاب و دیوار قرار گرفته در آن به یکدیگر متصل باشند میان قاب گفته می‌شود. و به رفتار مرکب قاب سازه ای و دیوار پرکننده ی متصل به آن «اثر میان-قاب » گفته می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی رفتار قاب و تنش بین دیوار و تیر ساده در زمانی که دیوار با فاصله از ستون ها قرار گرفته است می‌باشد. برای بررسی این موضوع در آزمایشگاه سازه یک قاب فلزی دارای دیوار آجری تقویت شده در زیر تیر ساخته شده و تحت بارهای رفت برگشتی تست شده است. اتصالات تیر از نوع مفصلی است. و برای آنکه دیوار روی رفتار ستون ها تاثیر نگذارد از دو طرف با فاصله از ستون ها اجرا شده است. نتایج حاکی از آن است که مهار دیوار و تیر در قاب ساده به علت محدودکردن تغییر شکل های تیر و اندرکنش آن با دیوار سبب ایجاد تنش زیادی شده که می‌تواند سبب تخریب دیوار و یا تیر از محل اتصالات شود. بنابراین توصیه می‌گردد در قاب ها برای مهار دیوار از روش های دیگر استفاده شود تا اندرکنش بین دیوار و تیر سبب ایجاد تنش و خرابی نشود.

کلمات کلیدی

, اندرکنش دیوار و تیر ساده, میان قاب, دیوار بنایی تقویت شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086983,
author = {یزدیانی, یحیی and شریعتمدار, هاشم},
title = {تاثیر دیوار صلب بر عملکرد تیر با اتصال مفصلی تحت بار رفت و برگشتی جانبی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اندرکنش دیوار و تیر ساده، میان قاب، دیوار بنایی تقویت شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دیوار صلب بر عملکرد تیر با اتصال مفصلی تحت بار رفت و برگشتی جانبی
%A یزدیانی, یحیی
%A شریعتمدار, هاشم
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]