کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت , 2016-06-01

عنوان : ( رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر اساس مدل 360 درجه )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , فاطمه قرائی , الناز درودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر اساس مدل 360 درجه نویسندگان: میرزازاده زهراسادات ، قرائی فاطمه ، درودی الناز ، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت - 1395 کلیدواژه: مدیریت کیفیت فراگیر ، ارزیابی عملکرد ، مدل 360 درجه ، اداره کل ورزش و جوانان

کلمات کلیدی

, مدیریت کیفیت فراگیر , ارزیابی عملکرد , مدل 360 درجه , اداره کل ورزش و جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087433,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and قرائی, فاطمه and الناز درودی},
title = {رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر اساس مدل 360 درجه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {مدیریت کیفیت فراگیر ، ارزیابی عملکرد ، مدل 360 درجه ، اداره کل ورزش و جوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر اساس مدل 360 درجه
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A قرائی, فاطمه
%A الناز درودی
%J کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
%D 2016

[Download]