فرهنگی تربیتی زنان و خانواده, دوره (16), شماره (56), سال (2022-2) , صفحات (93-127)

عنوان : ( دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , فاطمه غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعۀ حاضر، به واکاوی تفسیر دانشجویان دختر، نسبت به حجاب و پوشش پرداخته است. مشارکت‌کنندگان که 30 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد بودند، به روش پدیدارشناختی و نمونه‎گیری هدفمند از نوع «حداکثر تنوع»، مورد مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته قرار گرفتند. عبارت‌های بیان‎شده از سوی آنان، در قالب 568 مفهوم، 44 مقوله‌ و 9 مضمون قرار گرفت. با بررسی تجارب زیستۀ افراد، یافته‎ها، در سه محور اصلی «لغزش نسبت به حجاب»، «نرمش نسبت به حجاب» و «ارزش نسبت به حجاب» جای گرفتند. سه مضمون استنباط‎شده در محور اول، شامل لغزش دانشی بینشی، لغزش روانی هیجانی و لغزش فرهنگی تربیتی و مضامین محور دوم نیز، نرمش فرهنگی اجتماعی و باور به حجاب حداقلی بود. ارزش دانشی بینشی، ارزش دینی قانونی، ارزش فرهنگی اجتماعی و عوامل ارزشمندی حجاب نیز، به‌عنوان چهار مضمون محور سوم کشف شدند. تلاش به امکان جمعِ دین‎داری و عفت با کشف حجاب، در گروه لغزش‎کار و تأثیر برخی تجارب فردی و عینی در گزینش حجاب کامل، از مهمترین یافته‎ها بود. همچنین، پیشنهاداتی هم، جهت گسترش حجاب، از سوی مشارکت‎کنندگان عنوان شد.

کلمات کلیدی

, حجاب, لغزش, نرمش, ارزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087938,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and فاطمه غلامی},
title = {دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش},
journal = {فرهنگی تربیتی زنان و خانواده},
year = {2022},
volume = {16},
number = {56},
month = {February},
issn = {2645-4955},
pages = {93--127},
numpages = {34},
keywords = {حجاب، لغزش، نرمش، ارزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A فاطمه غلامی
%J فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
%@ 2645-4955
%D 2022

[Download]