دهمین کنفرانس بین‌المللی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2021-11-24

عنوان : ( پایش وضعیت‎ خشکسالی هواشناسی بر مبنای شاخص پالمر استاندارد شده (SPDI) در نواحی مختلف آب و هوائی کشور )

نویسندگان: مرتضی ضرابی , ابوالفضل مساعدی , سیدمجید هاشمی نیا , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یک رخداد تکرار شونده و به اصطلاح خزنده است که به آرامی و در مناطق مختلف کره زمین رخ می‌دهد. در دهه های گذشته شاخص های خشکسالی متعددی برای پایش این پدیده اقلیمی توسعه یافته‌اند. شاخص نسبتاً جدید پالمر استاندارد شده (SPDI) بر مبنای مفاهیم شاخص پالمر و بکارگیری تفاضل بین بارش و بارش مناسب اقلیمی در قالب شاخص های استاندارد شده توسعه یافت. در پژوهش حاضر به منظور پایش خشکسالی و مقایسه‌ی نتایج آن با شاخص‌های بارش استاندارد شده (SPI) و بارش و تبخیر-تعرق استاندارد شده (SPEI)، از داده های 5 ایستگاه سینوپتیک واقع در مناطق مختلف آب و هوائی کشور طی دوره 1960 تا 2020 استفاده شد. نتایج پایش خشکسالی در ایستگاه مشهد نشان داد که تعداد رخداد وقایع خشکسالی/ترسالی در شاخص SPI و SPDI بیشتر از SPEI است، اما طول دوره‌ی خشکسالی‌/ترسالی‌ها برعکس است. در ایستگاه بندر انزلی وقایع خشکسالی/ترسالی نشان داده شده توسط هر سه شاخص، بسیار مشابه یکدیگر بود و در ایستگاههای شیراز، تهران و کرمان ارتباط نزدیک و مشابهت رفتاری بین شاخص‌های SPDI و SPI دیده شد. همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که همبستگی بسیار بالایی بین دو شاخص SPI و SPDI در تمامی ایستگاه‌ها وجود دارد و با افزایش مقیاس زمانی، مقدار همبستگی نیز افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, شاخص SPDI, شاخص SPI, شاخص SPEI, خشکسالی, ضریب همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087957,
author = {ضرابی, مرتضی and مساعدی, ابوالفضل and هاشمی نیا, سیدمجید and محمد قبائی سوق},
title = {پایش وضعیت‎ خشکسالی هواشناسی بر مبنای شاخص پالمر استاندارد شده (SPDI) در نواحی مختلف آب و هوائی کشور},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین‌المللی سامانه‌های سطوح آبگیر باران},
year = {2021},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {شاخص SPDI، شاخص SPI، شاخص SPEI، خشکسالی، ضریب همبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش وضعیت‎ خشکسالی هواشناسی بر مبنای شاخص پالمر استاندارد شده (SPDI) در نواحی مختلف آب و هوائی کشور
%A ضرابی, مرتضی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A محمد قبائی سوق
%J دهمین کنفرانس بین‌المللی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
%D 2021

[Download]