سمپوزیوم فولاد 400 , 2021-12-14

عنوان : ( سنتز و مشخصه یابی آلیاژهای آنتروپی بالای W-Mo-Cr-Ti-Al )

نویسندگان: حامد ناصرزشکی , علیرضا کیانی رشید , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش در سیستم آلیاژی W-Mo-Cr-Ti-Al، آلیاژ با نسبت اتمی یکسان (W20Mo20Cr20Ti20Al20) و آلیاژ با نسبت بالای عناصر دیرگداز ((WMo)35(CrTiAl)10) به روش ذوب قوسی در خلاء سنتز شدند. در ادامه فازهای پایدار، ریزساختار، چگالی و سختی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز فازی نمونه ها نشان می دهد که فاز محلول جامد با ساختار بلوری BCC به عنوان فاز اصلی در هر دو آلیاژ تشکیل شده است. هر دو آلیاژ دارای ریز ساختار معمول دندریتی می باشند که مناطق بین دندریتی غنی از عناصر سبک و با نقطه ذوب پایین تر می باشد با این حال میزان جدایش در آلیاژ W20Mo20Cr20Ti20Al20 مشهودتر است. افزایش سختی اندازه گیری شده در مقایسه با سختی متوسط حاکی از تاثیر استحکام دهی محلول جامد دارد. هرچند مقدار سختی در دو آلیاژ اختلاف چندانی ندارد با این حال به دلیل چگالی پایین تر آلیاژ W20Mo20Cr20Ti20Al20 ، نسبت سختی به چگالی در این آلیاژ بسیار بالاتر بوده و از دیگاه کاربردی مناسب تر می باشد.

کلمات کلیدی

, آلیاژهای آنتروپی بالا, فاز محلول جامد, ساختار دندریتی, چگالی, سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088404,
author = {ناصرزشکی, حامد and کیانی رشید, علیرضا and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {سنتز و مشخصه یابی آلیاژهای آنتروپی بالای W-Mo-Cr-Ti-Al},
booktitle = {سمپوزیوم فولاد 400},
year = {2021},
location = {کیش, ايران},
keywords = {آلیاژهای آنتروپی بالا، فاز محلول جامد، ساختار دندریتی، چگالی، سختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و مشخصه یابی آلیاژهای آنتروپی بالای W-Mo-Cr-Ti-Al
%A ناصرزشکی, حامد
%A کیانی رشید, علیرضا
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سمپوزیوم فولاد 400
%D 2021

[Download]