دومین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک , 2022-02-16

عنوان : ( نقش تبخیر- تعرق پتانسیل در پایش وضعیت خشکسالی هواشناسی در اقلیم‌های مختلف کشور )

نویسندگان: مرتضی ضرابی , ابوالفضل مساعدی , سیدمجید هاشمی نیا , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یک پدیده پیچیده آب و هوائی است که به عنوان بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمی محسوب می‌شود و می‌تواند بخش‌های وسیعی از عرصه‌های کشاورزی، منابع آب، محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی را دچار مشکل کند. در این پژوهش به منظور بررسی بیشتر نقش تبخیر-تعرق پتانسیل در پایش خشکسالی، مقادیر دو شاخص SPI وSPEI ، در مقیاس‌های زمانی مختلف و طی یک دوره‌ی آماری 61 ساله (2020-1960) در پنج ایستگاه سینوپتیک واقع در پنج اقلیم مختلف کشور تعیین و ضریب همبستگی بین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پایش خشکسالی در ایستگاه بندر انزلی حاکی از آن بود که این دو شاخص وقایع خشکسالی/ترسالی را مشابه یکدیگر نشان می‌دهند و شاخص‌های مذکور دارای ضریب همبستگی بسیار بالایی با یکدیگر می‌باشند. این امر بیان کننده تأثیر ناچیز تبخیر-تعرق پتانسیل بر پایش خشکسالی در نواحی مرطوب می‌باشد. در ایستگاه زاهدان نیز کمترین مشابهت بین این دوشاخص حاکم بود که دلیل آن را می‌توان در میزان تبخیر-تعرق بالای مناطق گرم و خشک و تأثیر زیاد این متغیر در رخداد وقایع خشکسالی/ترسالی دانست. نتایج نشان داد که هرچه از اقلیم‌های مرطوب به سمت اقلیم‌های خشک حرکت کنیم، نقش تبخیر-تعرق پتانسیل در رخداد وقایع خشکسالی/ترسالی بیشتر می‌شود. به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شاخص SPEI با در نظر گرفتن متغیر تبخیر-تعرق پتانسیل، می‎تواند در شناسایی و پایش خشکسالی به ویژه در مناطق خشک با تبخیر-تعرق بالا، اطلاعات جامع‌تر و دقیق‌تری را در اختیار قرار دهد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, تبخیر-تعرق پتانسیل, شاخص SPI, شاخص SPEI, ضریب همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089239,
author = {ضرابی, مرتضی and مساعدی, ابوالفضل and هاشمی نیا, سیدمجید and محمد قبائی سوق},
title = {نقش تبخیر- تعرق پتانسیل در پایش وضعیت خشکسالی هواشناسی در اقلیم‌های مختلف کشور},
booktitle = {دومین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک},
year = {2022},
location = {فسا, ايران},
keywords = {خشکسالی، تبخیر-تعرق پتانسیل، شاخص SPI، شاخص SPEI، ضریب همبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تبخیر- تعرق پتانسیل در پایش وضعیت خشکسالی هواشناسی در اقلیم‌های مختلف کشور
%A ضرابی, مرتضی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A محمد قبائی سوق
%J دومین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
%D 2022

[Download]