مهندسی متالورژی و مواد, سال (2021-11)

عنوان : ( طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانول )

نویسندگان: امیرحسین ابراهیمی , حجت زامیاد , جواد صفائی , سمانه صاحبیان سقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت ربات‌های نرم جهت تقلید حرکات طبیعی موجودات زنده با استفاده از تحریک خارجی قابل کنترل، غالباً بواسطه سیستم‌های تحریکی نظیر عملگرهای پنوماتیکی، هیدرولیکی، الکتریکی، مغناطیسی و حافظه‌دار انجام می‌پذیرد. در این پژوهش با الهام از ماهیچه‌های طبیعی، رباتی نرم با پاسخگویی سریع، بواسطه ساخت کامپوزیتی پلیمری با سیال تغییر فازدهنده به عنوان فاز ثانویه ساخته شد. عملگر ساخته شده قادر به جابه‌جایی به میزان 25%(کشش عضلات طبیعی)، با صرف توانی معادل با W12 می‌باشد. مشاهدات میکروساختاری بیانگر توزیع همگن فاز ثانویه درون میکروکپسول‌هایی با اندازه کمتر از m20µ در سراسر زمینه می‌باشد. ثبات دمای داخلی عملگر در بازه C60-70°، در حین دوره‌های تحریکی متوالی و دست‌یابی به میزان جابه‌جایی مطلوب، موجب کاربرد این ربات نرم در بسیاری از حوزه‌ها می‌گردد.

کلمات کلیدی

, ربات نرم؛ ماهیچه مصنوعی؛ سیال تغییر فازدهنده, سیلیکون, اتانول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089322,
author = {ابراهیمی, امیرحسین and زامیاد, حجت and صفائی, جواد and صاحبیان سقی, سمانه},
title = {طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانول},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2021},
month = {November},
issn = {2008-7462},
keywords = {ربات نرم؛ ماهیچه مصنوعی؛ سیال تغییر فازدهنده، سیلیکون، اتانول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانول
%A ابراهیمی, امیرحسین
%A زامیاد, حجت
%A صفائی, جواد
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2021

[Download]