زراعت و فناوری زعفران, دوره (10), شماره (1), سال (2022-3) , صفحات (51-68)

عنوان : ( بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخرا آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک )

نویسندگان: سید محمدرضا نقیبی حسینی , حسینعلی اخلاقی امیری , علی گرمرودی اصیل , محمود محمدزاده , عباس همتی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلبرگ زعفران به عنوان یکی از منابع سرشار از آنتوسیانین شناخته می‌شود. با توجه به ماهیت ضایعاتی این بافت گیاهی در حال حاضر و آمار تولید قابل توجه این گیاه و مصرف بالای آنتوسیانین به عنوان رنگ خوراکی مجاز در کشور ایران، می‌توان استخراج صنعتی آن را مد نظر قرار داد. در این پژوهش برای اولین بار با رویکردی صنعتی (تعیین پارامترها با درنظر گرفتن استخراج صنعتی) شرایط استخراج آنتوسیانین منومری از گلبرگ زعفران با استفاده از تک حلال اسید‌سیتریک مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله دلایل این انتخاب برای جایگزین سایر حلال‌های مورد بررسی قرار گرفته مطالعات پیشین، می‌توان به دردسترس و مجاز بودن مصرف این ماده در صنعت غذایی اشاره کرد. متغیرهای نسبت حلال به بافت گیاهی خشک در بازه 10 الی 60 میلی‌لیتر بر گرم، دمای استخراج در بازه 25 الی 35 درجه سانتی‌گراد، درصد غلظت حلال در بازه 5 الی 20 و زمان استخراج 2 الی 120 دقیقه برای انجام آزمایش‌ها در نظر گرفته شدند. جهت بدست آوردن بهترین شرایط استخراج آنتوسیانین از گلبرگ زعفران، مدل بدست آمده از روش سطح-پاسخ مورد بهینه سازی قرار گرفت. با توجه به ضرایب بدست آمده، نسبت حلال به گلبرگ، شاخص ترین متغیر استخراج شناخته شد. نسبت حلال به گلبرگ 10 میلی‌لیتر بر گرم، درصد غلظت حلال 04/5، دمای استخراج 25 درجه سانتی‌گراد و زمان استخراج 555/179 دقیقه به عنوان شرایط بهینه استخراج تعیین شدند. برای بهینه‌سازی، زمان استخراج تا 180 دقیقه درنظر گرفته شد. پیش‌بینی مدل نیز از میزان آنتوسیانین استخراجی در زمان بهینه 944/688 میلی‌گرم بر لیتر بود.

کلمات کلیدی

, آنتوسیانین, استخراج, روش سطح-پاسخ, گلبرگ زعفران, اسید‌سیتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089379,
author = {نقیبی حسینی, سید محمدرضا and اخلاقی امیری, حسینعلی and علی گرمرودی اصیل and محمود محمدزاده and عباس همتی کاخکی},
title = {بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخرا آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2022},
volume = {10},
number = {1},
month = {March},
issn = {2383-1529},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {آنتوسیانین، استخراج، روش سطح-پاسخ، گلبرگ زعفران، اسید‌سیتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخرا آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک
%A نقیبی حسینی, سید محمدرضا
%A اخلاقی امیری, حسینعلی
%A علی گرمرودی اصیل
%A محمود محمدزاده
%A عباس همتی کاخکی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2022

[Download]