روایت شناسی, سال (2021-7)

عنوان : ( خوانشِ پست‌مدرن از داستانِ سمک عیار؛ تردید در بنیان‌هایِ سه‌گانۀ زمان، ساختار و روایت )

نویسندگان: سیدمرتضی حافظی بفراجرد , مهدی نجف زاده , محدثه جزائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پست‌مدرنیسم طغیانی علیه باورهای تک‌بُعدی و تک‌صداست که در قالب هیچ ذهن و مرز خاصی جای نمی‌گیرد و هر لحظه و در هر مکانی سر برمی‌آورد و در قاب یک اثر هنری متجسم می‌شود. اگرچه برای پست‌مدرنیسم قواعد و قاعده‌های قطعی و تعریف مشخصی بیان نشده و مشخصه‌های آن نیز تا کنون به‌صورت منسجم تدوین‌ نشده است، دربارۀ ارتباط آن با زبان تقریباً تردیدی وجود ندارد. زبانی تلقی کردن پست‌مدرنیسم سبب می‌شود بتوان پیوندی میان متون ادبی ـ تاریخی و پست‌مدرنیسم ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین داستان‌های ادبی ـ تاریخی ایران‌ سمک عیار است که به‌نظر می‌رسد با داستان‌های پست‌مدرن قرابت دارد. بر همین اساس، پرسش کلیدی نوشتار حاضر این است که آیا می‌توان مؤلفه‌های مشابهی میان پست‌مدرنیسم و داستان سمک عیار یافت. برای پاسخ‌گویی به این پرسش،‌ با استفاده از روش توصیفی، پست‌مدرنیسم به‌مثابۀ یک وضعیت درنظر گرفته ‌شده است که برخلاف باور غالب مدرنیستی،‌ می‌تواند به نوشته‌های تاریخی تعمیم یابد. بر همین اساس، با استفاده از تحلیل روایی بنیان‌های سه‌گانۀ زمان، ساختار و روایت، داستان سمک عیار بررسی شده است. دستاورد کلی پژوهش بیانگر آن است که کاربست پست‌مدرنیسم در این اثر کاملاً مشهود است و مؤلفه‌هایی همچون عدم قطعیت در زمان داستان، لرزان بودن چارچوب‌های ساختاری به‌واسطۀ عناصری از متون دیگر، تک‌گویی‌های درونی شخصیت‌ها و همچنین درهم ‌ریختن مرز داستان و واقعیت در این سیر به مدد ما آمده است

کلمات کلیدی

, سمک عیار, پست‌مدرنیسم, ‌زمان, ‌ساختار, ‌روایت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089493,
author = {حافظی بفراجرد, سیدمرتضی and نجف زاده, مهدی and جزائی, محدثه},
title = {خوانشِ پست‌مدرن از داستانِ سمک عیار؛ تردید در بنیان‌هایِ سه‌گانۀ زمان، ساختار و روایت},
journal = {روایت شناسی},
year = {2021},
month = {July},
issn = {2588-6495},
keywords = {سمک عیار، پست‌مدرنیسم، ‌زمان، ‌ساختار، ‌روایت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانشِ پست‌مدرن از داستانِ سمک عیار؛ تردید در بنیان‌هایِ سه‌گانۀ زمان، ساختار و روایت
%A حافظی بفراجرد, سیدمرتضی
%A نجف زاده, مهدی
%A جزائی, محدثه
%J روایت شناسی
%@ 2588-6495
%D 2021

[Download]