بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران , 2022-02-23

عنوان : ( یک رویکرد محاسبات ی آگاه از امنیت و حریم خصوصی در مورد اشتراک داده ها در محیط ابر ی )

نویسندگان: مصطفی عزیز خلف المیاحی , سمیه سلطانی , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ابرهای محاسباتی در زندگی روزمره ما نقش پر رنگی را ایفا مینمایند. از آنجایی که بستر ارتباطی بین کاربران و ابر عموومی، شبکه اینترنت است، برقراری امنیت دادههای ارسال شده و حفظ حریم خصوصی کاربران تبدیل به یک چالش بزرگ شده اسوت. در این مقاله روشی برای قابلیت ردیابی کاربرانی ارائه شده است که با استفاده از کلید خصوصی و خصیصه های خود اقدام به رمزگشایی داده های موجود در سیستم می کنند. روش پیشنهادی عناصر خرابکاری که از این امکان سوءاستفاده نموده و آن را در اختیار دیگران قرار میدهند و موجب نشت اطلاعاتی در سیستم میگردند را شناسایی میکند. همچنین روش پیشنهادی راه کاری برای امنیت سیاستهای ارسال شده به همراه متنهای رمز شده برای برقراری کامل ایمنی سیستم و جلوگیری از نقض حریم خصوصوی مالکان دادهرها ارائه میدهد. نتایج شبیهرسازی برتری راه کار پیشنهادی در مقایسه با روش مقاله پایه از جهت میزان توانایی سیستم در یافتن عناصر خرابکار و میزان امنیت سیستم در جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, محاسبات ابری, رمزگذاری مبتنی بر ویژگی, رمزگذاری حفظ ترتیب, حریم خصوصی, سیاست کنترل دسترسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089501,
author = {المیاحی, مصطفی عزیز خلف and سلطانی, سمیه and حسینی سنو, سیدامین},
title = {یک رویکرد محاسبات ی آگاه از امنیت و حریم خصوصی در مورد اشتراک داده ها در محیط ابر ی},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محاسبات ابری، رمزگذاری مبتنی بر ویژگی، رمزگذاری حفظ ترتیب، حریم خصوصی، سیاست کنترل دسترسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک رویکرد محاسبات ی آگاه از امنیت و حریم خصوصی در مورد اشتراک داده ها در محیط ابر ی
%A المیاحی, مصطفی عزیز خلف
%A سلطانی, سمیه
%A حسینی سنو, سیدامین
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران
%D 2022

[Download]