اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی , 2022-01-12

عنوان : ( اهمیت ونقش بوم شناختی دم فنریان(Collembola) در تنوع زیستی خاک )

نویسندگان: انسیه صابری پور , فاطمه طباطبائی یزدی , مرتضی کهراریان , آوا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع زیستی در عامیانه ترین مفهوم، شکل های متنوع حیات بر روی زمین اطلاق می شود که دربرگیرنده کلیه میکروارگانیسم ها و ژن-های آن ها می باشد. خاک یکی از پیچیده ترین زیستگاه های روی زمین و میزبان تنوع زیستی شگفت انگیزی می باشد که تقریباً در تمام خدمات اکوسیستم از قبیل رفاه بشر، تأمین، تنظیم و حمایت چرخه های مواد و انرژی به ایفای نقش می پردازد. با این حال، تنوع خاک در زیر زمین پنهان و اغلب نادیده گرفته شده است. دم فنریان (Collembola) از مهم ترین، موفق ترین و فراوان ترین اعضای جوامع خاکزی معرفی می شوند. این بندپایان خرد جثه از پراکنش جهانی برخوردار بوده و تقریبا در همه زیستگاه های کره زمین سکونت دارند. دم فنریان نقش مهمی در چرخه مواد غذایی، انتقال انرژی و حفظ تنوع زیستی در خاک ایفا می کنند. دانش دم فنریان در توسعه استراتژی های حفاظت و پایش مناطق تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی مفید می باشد. در این مقاله مروری، به آشنایی با تنوع زیستی رده دم فنریان و اهمیت آن ها در حفاظت از تنوع زیستی خاک پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, حفاظت, بوم شناسی, خاک, دم فنریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089631,
author = {صابری پور, انسیه and طباطبائی یزدی, فاطمه and مرتضی کهراریان and حیدری, آوا},
title = {اهمیت ونقش بوم شناختی دم فنریان(Collembola) در تنوع زیستی خاک},
booktitle = {اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی},
year = {2022},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، حفاظت، بوم شناسی، خاک، دم فنریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت ونقش بوم شناختی دم فنریان(Collembola) در تنوع زیستی خاک
%A صابری پور, انسیه
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A مرتضی کهراریان
%A حیدری, آوا
%J اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی
%D 2022

[Download]