نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی , 2022-01-19

Title : ( برآورد عدد مولد پایه بیماری کووید 19 با استفاده از فرایند شاخه ای با مهاجرت در داده های ایران )

Authors: Maryam Rastegar , Mohammad Taghi Shakeri , Vahid Fakoor ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089860,
author = {مریم رستگار and محمد تقی شاکری and Fakoor, Vahid},
title = {برآورد عدد مولد پایه بیماری کووید 19 با استفاده از فرایند شاخه ای با مهاجرت در داده های ایران},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی},
year = {2022},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد عدد مولد پایه بیماری کووید 19 با استفاده از فرایند شاخه ای با مهاجرت در داده های ایران
%A مریم رستگار
%A محمد تقی شاکری
%A Fakoor, Vahid
%J نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی
%D 2022

[Download]