مهندسی عمران امیرکبیر - Amirkabir Journal of Civil Engineering, Year (2022-3)

Title : ( بهینه‌سازی زمان فعالیت بالابر به کمک یک مدل ریاضی خطی در پروژه‌های ساختمانی مرتفع با در نظر گرفتن ریمه عدم رفع تقاضا )

Authors: Mojtaba Maghrebi , fateme khodatars ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تحویل به موقع مصالح و تجهیزات به طبقات یک پروژه‌ی ساختمانی مرتفع، یکی از چالش‌های اساسی مدیران پروژه‌ها است. به‌ منظور حل این چالش، برای حمل ‌و نقل عمودی مصالح، از ابزارهایی مانند بالابر و جرثقیل استفاده می‌شود. شیوه‌ی حرکت بالابر بین طبقات ساختمان به طور مستقیم روی زمان اتمام پروژه تاثیرگذار است. بنابراین ارائه یک برنامه‌ زمان‌بندی بهینه برای حمل‌ونقل عمودی در یک پروژه بلندمرتبه‌سازی می‌تواند منجر به استفاده مناسب از زمان و جلوگیری از ایجاد تاخیر در پروژه گردد. در این مقاله یک مدل ریاضی با درنظر داشتن اولویت فعالیت در شیفت روز و همچنین برآورده‌سازی بیشترین مقدار تقاضا در دو شیفت متوالی، با هدف کمینه کردن زمان فعالیت بالابر ارائه می‌شود. مدل پیشنهادی تلاش می‌کند تقاضای طبقات را تا حد امکان برآورده کند و اگر میزان تقاضا به قدری باشد که امکان رفع تقاضا در مدت زمان دو شیفت متوالی وجود نداشته باشد، با در نظر گرفتن جریمه، بهترین شیوه جابجایی بالابر را بدست می‌دهد. در نهایت روش پیشنهادی روی یک نمونه داده واقعی مرتبط با یک پروژه بلندمرتبه‌سازی اعتبارسنجی شده‌است. مدل پیشنهادی علاوه بر بررسی نمونه‌‌ی واقعی نسبت به مدل‌های معرفی‌شده در پژوهش‌های مشابه، برنامه زمان‌بندی بهینه جابجایی مصالح را برای هر شیفت کاری ارائه می‌نماید.

Keywords

بالابر: زمان بحرانی: حمل و نقل عمودی؛ مدل ریاضی؛ بهینه‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089866,
author = {Maghrebi, Mojtaba and Khodatars, Fateme},
title = {بهینه‌سازی زمان فعالیت بالابر به کمک یک مدل ریاضی خطی در پروژه‌های ساختمانی مرتفع با در نظر گرفتن ریمه عدم رفع تقاضا},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر - Amirkabir Journal of Civil Engineering},
year = {2022},
month = {March},
issn = {2588-2988},
keywords = {بالابر: زمان بحرانی: حمل و نقل عمودی؛ مدل ریاضی؛ بهینه‌سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی زمان فعالیت بالابر به کمک یک مدل ریاضی خطی در پروژه‌های ساختمانی مرتفع با در نظر گرفتن ریمه عدم رفع تقاضا
%A Maghrebi, Mojtaba
%A Khodatars, Fateme
%J مهندسی عمران امیرکبیر - Amirkabir Journal of Civil Engineering
%@ 2588-2988
%D 2022

[Download]