نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی , 2022-01-19

Title : ( پیش بینی تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی درون شهری مشهد )

Authors: Vahid Fakoor ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089868,
author = {Fakoor, Vahid},
title = {پیش بینی تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی درون شهری مشهد},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی},
year = {2022},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی درون شهری مشهد
%A Fakoor, Vahid
%J نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی
%D 2022

[Download]