همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09

عنوان : ( شایستگی شبکه سازی دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا )

نویسندگان: لیلا رضایی مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خط مشی های تهیه شده توسط سازمانی های جهانی مانند سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی و یونسکو بر لزوم آماده‌سازی دانشجویان برای آنچه که جهانِ VUCA (ناپایدار، نامشخص، پیچیده و مبهم) نامیده می شود، تأکید کرده اند. با ظهور ویروس کووید 19 در آغاز سال 2020 و همه گیری آن، دانشگاه ها و مراکز آموزشی مانند سایر بخش های جوامع با چالش های جدی روبه رو شدند و این اتفاق با برهم زدن نظم جهانی، موجب تغییرات اساسی در برنامه های آموزشی جهان و ایران شد. به‌زعم برخی پژوهشگران شیوع کووید 19 به‌عنوان یک مورد VUCA محسوب می شود و چالش هایی که مراکز آموزشی در مدیریت و پاسخ به همه گیری داشتند، این پیام روشن را برای عصر پساکرونا به همراه داشت که افزایش مهارت های دانش آموختگان و مدیران برای آماده سازی آنان برای شرایط اضطراری و پاسخگویی بهتر به بلاهای آینده، بحران ها و بلایای ناشناخته مانند، بلایای شیمیایی، تکنولوژیکی و بیولوژیکی که تلفات سنگینی را به همراه دارد، ضرورت دارد دانشگاه ها به ویژه در آسیا که بیشترین حوادث را در جهان دارد، به‌طورجدی برنامه مدیریت بحران را در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی خود در دستور کار قرار دهند. مسأله رهبری در آموزش عالی اهمیت زیادی در مواجهه با این گونه چالش ها دارد و لازم است واکاوی بیشتری در این زمینه صورت گیرد. پژوهش حاضر به‌عنوان بخشی از یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه است که در آن باتوجه به ماهیت پژوهش برای شناسایی شایستگی های مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در شرایط VUCA در عصر کرونا و پساکرونا، ضمن مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه مدیریت با مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با چهارده نفر از اعضای هیأت علمی، دانش آموختگان و کارشناسان رشته مدیریت آموزشی که در سازمان های آموزشی تجربه مواجهه با شرایط بحران کرونا و فرایند رهبری آموزشی را داشته اند، استفاده شده است. اکثر مشارکت کنندگان به این موضوع اشاره نموده اند که دانش آموختگان این رشته که به‌عنوان مدیر آموزشی یا معلم مشغول به کار بوده اند، آمادگی لازم برای مواجهه با آسیب های بحران همه گیری را نداشتند و نتایج پژوهش و تحلیل داده ها ما را به «شایستگی شبکه سازی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شایستگی های مدیر آموزشی اثربخش و توانمند می رساند که در پژوهش های انجام شده این شایستگی مورد غفلت واقع شده است. شایستگی شبکه سازی و توانایی ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی در رهبران آموزشی چه در فضای مجازی و چه در قالب اجتماعات زنده می تواند نویدبخش تغییرات اثربخش در حوزه آموزش باشد. در حوزه آموزش این موضوع با پارادایم «درگیر کردن جهان برای تغییر جهان» مرتبط است. درنتیجه می توان استدلال کرد که شبکه سازی نوعی پاسخ جمعی به مشکلات آموزش در حال و آینده است.

کلمات کلیدی

, شبکه سازی, شایستگی, مدیریت آموزشی, دانش آموختگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089940,
author = {رضایی مقدم, لیلا and آهنچیان, محمدرضا and جعفری ثانی, حسین and کرمی, مرتضی},
title = {شایستگی شبکه سازی دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا},
booktitle = {همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا},
year = {2022},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبکه سازی، شایستگی، مدیریت آموزشی، دانش آموختگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شایستگی شبکه سازی دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا
%A رضایی مقدم, لیلا
%A آهنچیان, محمدرضا
%A جعفری ثانی, حسین
%A کرمی, مرتضی
%J همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا
%D 2022

[Download]