. , 1997-03-22

عنوان : “Numerical Analysis of Shell-Side Flow of a Shell and Tube Heat Exchanger and Geometry Effect ( تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

.

کلمات کلیدی

.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:109,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {“Numerical Analysis of Shell-Side Flow of a Shell and Tube Heat Exchanger and Geometry Effect},
booktitle = {.},
year = {1997},
keywords = {.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T “Numerical Analysis of Shell-Side Flow of a Shell and Tube Heat Exchanger and Geometry Effect
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J .
%D 1997

[Download]