بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2022-05-17

عنوان : ( بررسی روش های پیش شرطی کلی و موضعی در جریان های داخلی و خارجی )

نویسندگان: مهدی مقدس خراسانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، هدف اصلی بررسی عملکرد روش‌های پیش‌ِشرطی کلی و موضعی در سیستم معادلات اویلر تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر و توسعه یک الگوریتم تمام-سرعتِ غیرلزج است. در این راستا، روش پیش‌شرطی کلی اونربا و روش پیش‌شرطی موضعی چوی-مرکل در یک الگوریتم چگالی‌مبنایِ دوبعدی با روش بالادستی «رو» در یک شبکه بی‌سازمان توسعه و فرمولاسیون ریاضی مقادیر ویژه و بردار‌های ویژه روش‌های پیش‌شرطی مذکور برحسب متغیرهای بقایی استخراج می‌شود. نتایج حاصل از اعمال روش‌های پیش‌شرطی اونربا و چوی-مرکل به سیستم معادلات اویلر از لحاظ نرخ همگرایی، دقت و انعطاف‌پذیری در جریان‌های تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر حول ایرفویل NACA0012 و جریان داخل کانال با برآمدگی بررسی شده و عملکرد روش‌های پیش‌شرطی مورد واکاوی دقیق قرار گرفت. نتایجِ حاصله نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های پیش‌شرطی به کمک کاهش سختی معادلات اویلر، نرخ همگرایی را به‌طور چشمگیر نسبت به روش کلاسیک بهبود می‌دهند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که روش پیش‌ِشرطی اونر از انعطاف‌پذیری بالاتری در قیاس با روش پیش‌ِشرطی چوی-مرکل برخوردار است، اما از نظرنرخ همگرایی روش پیش‌شرطی چوی-مرکل عملکرد بهتری دارد.

کلمات کلیدی

, پیش‌شرطی کلی, پیش‌شرطی موضعی, چگالی‌مبنا, روش بالادستی «رو», سختی معادلات اویلر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090365,
author = {مقدس خراسانی, مهدی and محمدی, عدنان and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی روش های پیش شرطی کلی و موضعی در جریان های داخلی و خارجی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیش‌شرطی کلی، پیش‌شرطی موضعی، چگالی‌مبنا، روش بالادستی «رو»، سختی معادلات اویلر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش های پیش شرطی کلی و موضعی در جریان های داخلی و خارجی
%A مقدس خراسانی, مهدی
%A محمدی, عدنان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2022

[Download]