مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (50), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (91-99)

عنوان : ( طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر عیب برای سیستم‌های با تعداد سنسور و عملگر زیاد مبتنی‌بر رویکرد انرژی )

نویسندگان: حمید بهزاد , محمد علی صدرنیا , احمد دارابی , امین رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی نوین برای کنترل تحمل‌پذیر عیب در سیستم‌های با تعداد عملگر و سنسور زیاد، که در معرض عیوب ضرب‌شونده و جمع‌شونده قرار دارند، ارائه‌شده است. ایده اصلی مقاله استفاده از یک واحد مصالحه‌کننده به‌همراه سنسور مجازی در خروجی سیستم است که وظیفه آن تشخیص سنسورهای دارای عیب و انتخاب خروجی مناسب برای استفاده توسط کنترل‌کننده می‌باشد. بدین منظور با به‌کارگیری روش مبتنی‌بر انرژی، عیوب ضرب‌شونده عملگر تخمین زده می‌شوند. سپس نتایج حاصل از تخمین به‌همراه رویت‌گر ورودی نامعلوم جهت تخمین عیوب جمع‌شونده و حالت‌های سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نهایت با توزیع مناسب سیگنال‌های کنترلی، به‌جای تغییر ساختار کنترل‌کننده، اهداف کنترلی برآورده می‌شود. همچنین موثربودن روش توسط یک مثال نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

تخمین عیب انرژی کنترل تحمل‌پذیر عیب عیب ضرب‌شونده توزیع سیگنال کنترلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090771,
author = {بهزاد, حمید and محمد علی صدرنیا and احمد دارابی and امین رمضانی},
title = {طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر عیب برای سیستم‌های با تعداد سنسور و عملگر زیاد مبتنی‌بر رویکرد انرژی},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2020},
volume = {50},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7799},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {تخمین عیب انرژی کنترل تحمل‌پذیر عیب عیب ضرب‌شونده توزیع سیگنال کنترلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر عیب برای سیستم‌های با تعداد سنسور و عملگر زیاد مبتنی‌بر رویکرد انرژی
%A بهزاد, حمید
%A محمد علی صدرنیا
%A احمد دارابی
%A امین رمضانی
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2020

[Download]