پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017) , 2017-11-21

عنوان : ( http://cmfd.sharif.ir/fa/ )

نویسندگان: حمید بهزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090780,
author = {بهزاد, حمید},
title = {http://cmfd.sharif.ir/fa/},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017)},
year = {2017},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T http://cmfd.sharif.ir/fa/
%A بهزاد, حمید
%J پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017)
%D 2017

[Download]