پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017) , 2017-11-21

Title : ( پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017) )

Authors: Hamid Behzad ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090781,
author = {Behzad, Hamid},
title = {پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017)},
year = {2017},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017)
%A Behzad, Hamid
%J پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017)
%D 2017

[Download]