هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله , 2022-05-19

عنوان : ( بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور) )

نویسندگان: ملیحه نظری , محمدعلی معروف , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده ریزشویی یکی از انواع فرسایش داخلی در خاک است که میتواند در محل سدها باعث به وجودآمدن مشکلاتی از قبیل ایجاد فروچاله در بستر سد و یا ریزش سد شود. به همین دلیل، شناخت این پدیده و بررسی استعداد ریزشویی خاکهای اینگونه مناطق اهمیت دارد. برای پیشبینی پدیده ی ریزشویی، میتوان از روشهای آزمایشگاهی و معیارهای تجربی بهره برد. در خصوص این پدیده، افراد زیادی مانند کنی و لو، وان و فل، شرارد و ... معیارهایی ارائه داده اند. باتوجه به فروچاله هایی که بعد از آبگیری های آزمایشی در بستر سد بار نیشابور به وجود آمده است، یکی از دلایل ایجاد این پدیده، میتواند فرسایش داخلی و به طور دقیق تر، ریزشویی باشد. در این تحقیق، بعد از گرفتن نمونه هایی از بستر سد بار و رسم نمودار دانه بندی آن، پتانسیل ریزشویی با استفاده از معیارهای تجربی موجود، بررسی شد. هرچند نتایج معیارها در همه نمونه ها یکسان نیست، ولی باتوجهبه آبرفتی بودن بستر سد که احتمال وقوع این پدیده را افزایش میدهد و همچنین فروچاله های ایجاد شده بعد از آبگیری در بعضی مناطق، به خصوص در نواحی نزدیک به فروچاله های ایجاد شده، احتمال وجود پتانسیل ریزشویی در خاک افزایش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, فرسایش داخلی , فروچاله , سد بار , دانه بندی مقعر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090951,
author = {نظری, ملیحه and معروف, محمدعلی and اخترپور, علی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرسایش داخلی ، فروچاله ، سد بار ، دانه بندی مقعر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور)
%A نظری, ملیحه
%A معروف, محمدعلی
%A اخترپور, علی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
%D 2022

[Download]