پانزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2022-05-24

عنوان : ( شکوفایی کلسیسفرها، شاهدی بر تغییرات محیطی آلبین در زون ایذه، حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: هانیه قاینی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091105,
author = {قاینی, هانیه and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {شکوفایی کلسیسفرها، شاهدی بر تغییرات محیطی آلبین در زون ایذه، حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2022},
location = {مراغه, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شکوفایی کلسیسفرها، شاهدی بر تغییرات محیطی آلبین در زون ایذه، حوضه رسوبی کپه داغ
%A قاینی, هانیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J پانزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2022

[Download]